blog

  • prototype produktudvikling proces

Fra idé til prototype: 6 trin til effektiv produktudvikling

Forfatter: 
Anonym
Category: 
ILab Notes
Fra a til b...til c. Vi piller produktudvikling fra hinanden og forklarer dig processen til at skabe den bedste prototype - hurtigt.

Det er fedt at få nye idéer. Det er, om muligt, endnu federe, at se de idéer blive til smukke, funktionelle produkter, der møder dine kunders eksisterende behov - eller endog rammer dem på behov, de slet ikke anede de havde. Men hvad med alt det, der ligger imellem? Hvordan kobler du idéer til din eksisterende forretning? Hvad koster en prototype? Og hvordan sikrer du dig, at det produkt du vil lave også er det produkt, som dine kunder vil have?

Prototyper - hvorfor?

Rejsen fra koncept til færdigt produkt er typisk lang, snoet og fyldt med en masse (ofte uforudsete) forhindringer undervejs. Men hvis du sørger for at skabe hurtige prototyper undervejs i processen - og teste dem på den rigtige måde - kan du både brække rejsen ned i mindre bidder, og samtidig eliminere mange af de potentielle bump på vejen. Med andre ord: med prototyper ved hånden, kan du gøre jordomrejsen til en overskuelig weekendtur til Paris - hvis du altså gør det rigtigt. 

Der findes mange varianter af prototyper, men som udgangspunkt taler man i fagsprog om to overordnede kategorier: du kan enten stræbe efter at skabe en low-fidelity eller en high-fidelity prototype - hvad du vælger bevirker både den tid du bruger, den økonomi, du vælger at smide i projektet...og den mulighed for succes, du vil opleve efter endt forløb. 

prototype produktudvikling proces hacks
Det er vigtigt at kunne skelne mellem "High fidelity" og "Low fidelity" prototyper

High-fidelity prototyper er computerbaserede og tillader normalt meget realistiske brugerinteraktioner. High-fidelity prototyper tager dig så tæt som muligt på en ægte repræsentation af dit produkts brugergrænseflade og anses for at være meget mere effektive i ønsket om at indsamle dybere viden om både ydeevne og brugervenlighed, samt at demonstrere det faktiske produkter til kunder, ledelse eller investorer. Omvendt er low-fidelity prototyper ofte baseret på lettilgængelige materialer så som papir, skum, pap eller lignende, og tillader ikke brugerinteraktioner - disse er gode til tidlig visualisering, hvilket kan bevirke, at man spotter fejl og mangler tidligt. Omfattende forskning viser, at begge metoder er effektive i ønsket om effektiv produktudvikling - især hvis de ligger i forlængelse af hinanden.

Produktudvikling - processen bag den gode prototype

1) Idéen

Alle gode produkter fødes af en idé. Ofte er idéen ufuldstændig, endnu oftere viser den sig, at være urealistisk i forhold til det færdige produkt, og det sker også tit, at idéen ikke møder slutbrugeren på en ordentlig måde. Andre gange igen er det ikke engang idéen, der starter processen; jeg har ofte kunder som kommer til mig, fordi de har set et (nyt) behov hos kundesegmentet, som på nuværende tidspunkt ikke mødes af de eksisterende produkter og services på markedet. I alle tilfælde, er det allerede ved disse spæde skridt, at man bør tænke systematiseret over udviklingsprocessen, hvis resultatet skal være effektivt. 

2) Contextual Inquiry (CI)

Det er ofte i dette trin, at produktudvikleren kommer ind i billedet - nu skal idéen nemlig valideres, og man skal finde ud af, om der er belæg for, at idéen kan tages til markedet. CI er en skønsom blanding af feltstudier i virksomheden og hos slutbrugeren, observationer og fokusgruppe-konsultationer. Det er også her, at man kan tage specifikke teknikker som MoSCoW-modellen, Creative Mind Release og Affinity Diagrammer i brug. Her anbefales det, at projekt- og produktlederen er ekstern - CI er for det første enormt tids-og ressourcekrævende, ligesom man kan risikere cognitive bias som følge af, at man bliver farvet af egen organisation, hvilket kan medføre at man ser processen gennem alt for snævre linser. 

3) Exploratory Research

Efter endt CI står man med en kondenseret viden om både virksomheden som hele og tankerne bag produktet både i forhold til udseende, specifikationer og formål. Ligeledes har man kvalificeret produktets relevans. Nu er det tid til, at undersøge det eksisterende marked for funktioner, der kan bruges i forhold til det produkt, man ønsker at producere - eller som kan inspirere til dette. Ligeledes er det i denne fase, at man undersøger diverse udviklerboards og sensorer, som er tilgængelige, for at finde de bedste redskaber, der egner sig bedst og vurdere omkostninger i produktionen. Dette kaldes en teknologivurdering. På baggrund af denne vurdering kan man med den rette viden i bagagen gå videre til det næste trin i processen - at fremstille selve prototypen.

Almost half of all project costs are attributed to rework due to inadequate requirements
National Instruments

 

4) Prototype

Nu er det tid til at lave den første prototype af produktet. Her bør man stræbe efter at lave et “Minimum Viable Product” (MVP). Et MVP indeholder kun de nøglefunktioner, som gør at produktet kan bruges -  og intet andet. Et MVP er således den mest basale version af produktet, som tillader udviklerteamet at samle mest mulig valideret information om (potentielle) brugere med lavest mulig indsats. Et MVP er således ikke et færdigt produkt, som kan sælges, men bør ses som en strategi til at lave et produkt, som kan sælges.

5) Test(s)

Når du har dit MVP ved hånden, kan du teste det i den målgruppe, der blev nedsat i trin 2. Når brugerne sidder med produktet i hånden - afprøver funktioner og vurderer designet - giver det dig en unik viden om, hvad der fungerer i produktet, hvad der bør justeres og, endnu vigtigere, hvilke elementer, der med fordel kan skrottes. Når du foretager denne form for tidlige tests med et MVP, giver det dig enorme fordele. For det første er det en relativt omkostningsfri affære, ligesom det ikke kræver, at du - eller din afdeling - dedikerer massevis af (unødvendig) tid, men det giver dig også en unik viden om dit kundesegment, som du kan overføre til andre områder i din forretning; herunder fremtidige strategier. Jeg anbefaler, at punkt 4 og 5 gentages i en curkulær process, således du kommer igennem en række iterationer inden du bevæger dig til det sidste trin i processen. Hvis du er interesseret i at lære mere om MVP og se et par vellykkede eksempler, så har jeg skrevet en blogpost om det at skabe et godt MVP her

6) “Færdigt produkt” 

Spoiler alert: der findes aldrig et færdigt produkt. Verden er i hastig udvikling - og især på den digitale og teknologiske front tages der ugentlige kvantespring som gør, at du jævnligt bør holde dit produkt op mod det eksisterende marked og vurdere eventuelle justeringer og tilpasninger, hvis du ønsker, at produktet skal forblive relevant. Når det så er sagt, så kan man imidlertid godt tale om, at du efter x antal ideationer i proces 4 og 5, ender ud med noget meget værdifuldt. Ud over at kunne stå med et produkt, som du ved er udviklet med kundens behov i centrum, så besidder du nu også en større viden om din egen virksomhed, dine kollegers evne til at idégenerere og en forståelse for, hvordan I på en hurtig måde kan gå fra idé til praksis. I virkeligheden - er det så ikke mere unikt end et produkt med en flot skal og for dyrt indhold? Det synes jeg!

Hvis du er blevet nysgerrig på mere - både i forhold til, hvordan processen kan se ud i detaljer for din virksomhed, eller hvis du går med en god idé, som du gerne vil have hurtigt ud over rampen, så kan jeg fanges på tine@ilab.dk. Jeg og mine to kolleger, Daniel og Lars, står bag virksomheden HACKS by Innovation Lab, hvor vi udelukkende beskæftiger os med den proces, som du lige har været igennem. Vi deler gerne tips og tricks og sætter forløbet i kontekst til din forretning.