blog

  • produktudvikling teknologivurdering innovation lab

Lav en teknologivurdering - få unik indsigt i din fremtidige forretning

Forfatter: 
Anonym
Category: 
ILab Notes
En teknologivurdering giver unik viden om de fremtidige og nuværende teknologier, som kan skabe værdi på din forretningsmæssige bundlinje.

I min seneste blogpost beskrev jeg, hvordan du via 6 enkle trin kan gå fra idé til prototype. Selvom hovedformålet med effektiv produktudvikling selvfølgelig er, at stå med et fysisk eller digitalt resultat i sidste ende, er der faktisk mange andre sidegevinster gemt i disse trin - herunder teknologivurderingen, som giver unik viden om både din virksomhed, dit marked, dine kunder - og de fremtidige og nuværende teknologier, som kan skabe værdi på din forretningsmæssige bundlinje.

Skab nysgerrighed med Contextual Inquiry

Et udslagsgivende punkt inden for effektiv produktudvikling findes i den fase, som i fagsprog kaldes Contextual Inquiry (CI). Det er nemlig her, du har mulighed for at validere din umiddelbare idé, som du har fået, dit nye produkt eller din nye service  - og det er her du finder ud af, om der er belæg for, at idéen kan tages til markedet. CI involverer en blanding af feltstudier i virksomheden og hos slutbrugeren, observationer og fokusgruppe-konsultationer - alt det kan du læse mere om her. Men efter endt CI står du faktisk med et outcome, som sagtens kan stå som et resultat i sig selv - Teknologivurderingen.

Teknologivurdering - hvordan?

Når du er færdig med at foretage din CI - enten sammen med virksomheder som os eller in-house - står du med en kondenseret viden om både din virksomhed som hele og tankerne bag dit kommende produkt eller service - både i forhold til udseende og specifikationer, men også det overordnede formål. Ligeledes har du fået kvalificeret relevansen i dit produkt/service. Nu er det tid til, at finde ud af, om dit produkt/service rent faktisk kan bygges i virkeligheden - det er denne fase, som kaldes teknologivurdering. Vigtig? Ja! Det giver sig selv, at den teknologiske udvikling og nuværende formåen skal være moden nok til at dine idéer kan realiseres. Alternativt kan du ende op med at være nødt til, at skrotte din idé på tegnebrættet eller - hvilket jeg desværre ofte erfarer - bygge et alt for skrabet produkt uden relevans for dine kunder. 

En teknologivurdering indeholder mange små processer - overordnet går det i denne fase dog ud på, at undersøge det eksisterende marked for funktioner, som kan bruges i forhold til det produkt eller service, man ønsker at producere - eller som kan inspirere til dette. Det kan man gøre på mange måder. I HACKS by Innovation Lab indebærer det at lave en teknologivurdering bl.a. at undersøge diverse teknologi-fora, læse den nyeste forskning på området - både i forhold til det tænke produkt/service, men også i forhold til nye teknologiske landvindinger inden for f.eks. AI, Machine Learning, sensorer, VR, AR, 3D print og lignende - og teste de bedste redskaber, som skal benyttes både i udførelsen af produkt/service og implementering og vedligeholdelse af denne. Vi bruger også Innovation Labs internationale netværk - der rig mulighed for, at der er nogen, som kender nogen, som ved noget- Med andre ord: man skal ikke tøve med at hive i sit netværk - den mest unikke, velafprøvede viden findes her.

Hvis du vil ende ud med en teknologivurdering, som du konkret kan handle på (og hvem vil ikke det?)  skal du selvsagt lægge en masse tid, ressourcer, kreativitet og hjernekapacitet i dette - det er nemlig vigtigt, at undersøge markedet ordentligt, være åben overfor alternative løsninger og undgå de cognitive bias, som kan opstå fordi man hurtigt bliver farvet af egen organisation og funktion. Det er da også derfor, at mange virksomheder vælger at outsource denne opgave til eksterne, professionelle nørder, som jeg selv. 

Et overset trin med stor værdi

Det er ingen hemmelighed, at der foregår meget i en virksomhed - både på daglig basis og overordnet niveau - og midt i strategisk arbejde, ledelse, fortsat udvikling af eksisterende produkter/services, kollega-pleje og daglig drift, er det selvsagt, at nogle punkter i din forretning naturligt må nedprioriteres -  eller deres relevans i hvert fald ofte overvejes, da de måske ved første øjekast føles som et spild af tid og ressourcer. Desværre oplever jeg ofte, at teknologivurderingen er i denne kategori. Og det kan ende i  temmelig fatale konsekvenser for virksomhedens vækst og bundlinje. Men en teknologivurdering bør ikke nedprioriteres. Med en teknologivurdering ved hånden får du nemlig: 

  • Ny viden. Selvsagt - en teknologivurdering giver dig ny viden, både om dit kommende produkt eller service, men også om de nye teknologier, som kan benyttes til at realisere dette. Ud over det får du også en generel viden om det teknologiske marked, som kan benyttes i mange andre aspekter af virksomhedens forretning og strategiske planlægning. 
  • Fortsat relevans. Det er dit job at holde dig opdateret. Med en teknologivurdering ved hånden vil du opleve at være fuldstændig ajour på dit felt. Ud over, at det fordrer en masse gode samtaleemner rundt om spisebordet, så vil du - eller din afdeling - også opleve en større troværdighed, både internt i virksomheden og eksternt i forbindelse med kunder og brugere, som hurtigt kan fornemme din virksomheds  omfangsrige viden og deraf vurderer dennes relevans. Kort sagt: vi køber af eksperter - og med en teknologivurdering ved hånden er du godt på vej
  • Transparens. En teknologivurdering giver dig desuden en værdifuld mulighed for at være transparent overfor potentielle samarbejdspartnere - du har en veldokumenteret og understøttet viden på skrift, som giver overblik. 

I min blogpost om effektiv produktudvikling redegør jeg for de mange trin i en produktudviklingsproces - hvor en teknologivurdering skaber værdi i et større billede. En teknologivurdering vil nemlig også være med til give dig overblik over projektet som sådan; skal der udvikles på den/det eksisterende? Vil det være oplagt at undersøge alternative løsninger? Og prototypen- hvordan gør vi den funktionel?

Hvad venter du på?

Som David Brooks, skribent ved New York Times, så klogt siger: “The roots of great innovation are never just in the technology itself”. Det er klart, at fremtiden er vigtig at forberede sig på - og nye teknologier er fascinerende i sig selv. Men hvis ikke du sørger for, at have fokus og fingeren på pulsen i forhold til den virkelighed, som lige netop din virksomhed står i lige nu - så er det hele ligegyldigt. Jeg mener, at innovation trives bedst i et miljø, som arbejder ud fra præmissen om, hvad der er muligt - men fordrer, at man  ofte tager små chancer, hvor nye idéer kan afprøves. Med en teknologivurdering, hvor der er taget højde for hvad der kan lade sig gøre - og hvad der ikke kan lade sig gøre nu, men i fremtiden - har du muligheden for at skabe det bedste innovative grundlag for din udviklingsafdeling. Jeg er muligvis farvet af mit faglige ophav (hvem er ikke det?), men i HACKS by Innovation Lab har vi endnu tilgode, at opleve samarbejder, der ikke har fået sig en overraskelse af de belyste pointer, som findes i en teknologivurdering. Hvis du vil vide mere om teknologivurderinger - eller har lyst til at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, din virksomhed og dine idéer - så kan jeg fanges på tine@ilab.dk. Jeg og mine to kolleger, Daniel og Lars, står bag virksomheden HACKS by Innovation Lab, hvor vi bl.a. beskæftiger os med teknologivurderinger. Vi deler gerne tips og tricks og sætter forløbet i kontekst til din forretning.