blog

  • pp decision making

ProjectPad

Forfatter: 
anderssahl
Category: 
Lab Confidential
Find og finansiér de bedste projekter

Det kan til tider føles som om Jorden drejer hurtigere rundt og giver os færre timer i døgnet til at udføre dagens opgaver. Det modsatte er dog tilfældet - om 140 millioner år vil vi skulle tilføje en time ekstra til døgnet pga. opbremsningen i Jordens rotationelle hastighed. I mellemtiden må vi dog finde mere effektive måder at finde ud af hvad vi skal bruge tid og ressourcer på.

I Innovation Lab har vi siden 2001 hjulpet virksomheder med at skabe koncepter og konkretisere dem i reelle produkter, forretningsmodeller og innovationsprocesser. Ikke overraskende er vores erfaring, at jo hurtigere virksomheden finder ud af, hvordan de gør det rigtige - på den rigtige måde - desto større succes får de. Med andre ord, så handler det altså om, at skære unødvendigheder fra og allokere ressourcer på den mest effektive måde. Og vi er ikke de eneste, der har gjort os den erfaring. Flere analyser viser, at dynamisk ressourceallokering, og agil beslutningstagen er blandt de største succesparametre, i ønsket om fortsat konkurrencedygtighed. For at lykkes med dette, kræves der tre ting:

 

1) Granularitet i ressourceallokering - Mulighed for, at tilpasse fra selv de mindste detaljer i enkelte projekter til større strategiske implementeringer

2) Fokus på værdiskabelse - Altid starte med spørgsmålet: "hvem har det betydning for - og i hvor høj grad?" Svaret kan være en skudsikker business case, større medarbejder-/kundetilfredshed eller bedre ROI - det afhænger af projektets størrelse.

3) Forebyggelse af bias - Den menneskelige hjerne tilpasser sig kun meget langsomt den hastigt forandrende verden, vi har skabt. Derfor er det vigtigt, at justere processer og systemer for dens fejl og mangler. Primært bias som eks.:

 

Availability Bias: Troen på anekdotisk viden som ikke er repræsentativt for nutiden

Confirmation Bias: Det irrationelle fokus på viden der bekræfter egne meninger

Anchoring Bias: Behovet for et fikspunkt - udgangspunktet påvirker egne holdninger 

Affect Bias: Forelskelse i egne forslag

Endowment Bias: At tillægge de ting vi ejer for stor værdi

Blind Spot Bias: Blindhed overfor egen bias, men ikke andres

Analyserne siger alle det samme: vi må prioritere værdiskabelse for slutbrugeren af vores ydelser, vi må have et klart overblik over, hvilke ressourcer, der findes i vores virksomhed - og  hvor hurtigt, de kan aktiveres - ligesom vi må huske at være opmærksomme på de forskellige bias, der kan spænde ben for processen undervejs. Virkeligheden er dog ofte en anden. En undersøgelse af de største kilder til tidsspilde blandt senior managers fandt bl.a., at uproduktive møder, over-analysering af valgmuligheder og rutinepræget og individuelt/silo-fokuseret beslutningstagen, bidrager væsentligt til træghed i organisationen. Overdrevent bureaukrati koster USA $3 billioner eller 17% af BNP årligt - et samlet tal for Danmark findes ikke endnu, men er formodentlig i samme relative klasse eller værre.

Der mangler altså i mange tilfælde en kobling imellem det virksomheden ved, man bør gøre og den måde, der arbejdes med nye idéer på i praksis - et problem, vi også har mødt blandt vores egne kunder. Derfor har vi arbejdet på, at finde en løsning til at overskueliggøre beslutningstagen i virksomheder, visualisere de gode projekter og sikre, at de bedste tiltag hurtigt får tildelt de rette ressourcer. Derfor har vi lavet ProjectPad.

Hvad er ProjectPad? 

ProjectPad er en simpel crowdsourcing platform der hjælper med at tage bedre beslutninger hurtigere, ved at involvere medarbejdere og interessenter effektivt i processen.

Hvorfor ProjectPad?

Med en af vores kunders ord:

EUC Crowdfunding – stamfaderen til ProjectPad – har sluppet mere energi fri end vi i vores vildeste fantasi kunne forestille os. Platformen sprudler af store og små idéer, og vi har nu allokeret mere end 1,0 mio. kr. udviklingskroner til 45 Stifinderprojekter. Ønsker om forbedret mødekultur, Street Food, Professionel identitet, Mønsterbrydere, Flipped Classroom, Hackathons, simulatorer, og Programmers Corner er eksempler på diversiteten i projekterne. EUC Crowdfunding er blevet et centralt, værdifuldt og meget operationelt udviklingsværktøj i en moderne vidensorganisation.”

- Hans Chr. Jeppesen, Direktør EUC Nordvest

ProjectPad bruges lige nu af en række organisationer til at prioritere og finansiere eksisterende projekter, generere og investere i nye projekter og engagere medarbejdere. Platformen fungerer sikkert på tværs af devices (mobil, tablet, computer). ProjectPad kan skræddersys til enhver type organisation og branche afhængig af:

  • om alle eller udvalgte interessenter både skal bidrage med ressourcer og/eller idéer
  • om brugerne udelukkende findes internt eller eksternt (eks. brugere eller leverandører)
  • om projektressourcer inkluderer både penge, data, timer, materialer eller noget helt femte

Vi har stor erfaring med at tilpasse ProjectPad og endnu vigtigere: at få bidragsyderne om bord. På 4 uger kan de første projekter være tilgængelige og den interne finansiering skudt igang. I skal blot stille med en kontaktperson tilgængelig 3-5 timer/uge under opstarten.

Hvordan kommer jeg igang med ProjectPad?

Kontakt Anders på ash@ilab.dk / 61650768.

The most fun you can have with your pants on.
ProjectPad-bruger