Blog

Smart Space: Martin Fluri

Forfatter: 
admin
Category: 
Event


Den 11. december afholdte vi konferencen Smart Space sammen med Udviklingscenter For Møbler og Træ, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og Dansk Design Center. Dette indlæg omhandler konferencen, indtrykkene og talerne. 

Martin Fluri, Vugge til Vugge, Danmark


Vugge til Vugge Danmark er en relativt ny dansk organisation, som arbejder målrettet på at udbrede kendskabet til vugge-til-vugge konceptet (på engelsk cradle-to-cradle eller blot C2C), der er en internationalt anerkendt designstrategi og certificeringsproces indenfor bæredygtigt design. Martin Fluri er medstifter af Vugge til Vugge Danmark og han beskrev konceptet, som den næste industrielle revolution. C2C går i korte træk ud på at vi, i stedet for at producere affald der forurener og fylder på vores lossepladser, designer vores levevis og moderne forbrugsgoder på en sådan måde, at vores affald bliver næringsstoffer for fremtidige generationer af produkter, råmaterialer og sunde levende organismer. Det er altså en stræben efter at designe med ”hele livscyklussen” for øje. I stedet for at lave ting der gør mindre skade eller gå tilbage til en livsstil, hvor vi forbruger mindre, handler det om at skabe produkter, huse, ja hele byer som aktivt bidrager til livscyklussen, samt forsyner fremtidige generationer med et produktionsgrundlag og sunde levende systemer. Martin Fluri fremhævede i den forbindelse en undersøgelse fra British Counsil, som fastslår at 80% af et produkts bæredygtighed bestemmes i designfasen, hvilket giver anledning til at gentænke netop denne del af produktudviklingen.


De to ophavsmænd bag konceptet, Dr. Michael Braungart (en professor i kemi og tidligere Greenpeace aktivist) og arkitekten og designeren William McDonough, arbejder sammen med store multinationale selskaber som Unilever, Gap, Herman Miller, PepsiCola, Ford, Nike m.fl. om at fremstille alt fra sko, tøj og møbler til biler og bygninger efter disse principper. Og sammen med den kinesiske, taiwanesiske og hollandske regering er de i stor stil begyndt at implementere C2C principperne specielt indenfor byggeriet.


Martin gav i hans indlæg flere eksempler på virksomheder, som er begyndt at få øjnene op for C2C konceptet. Den schweiziske tekstilfabrikant Rohner var et af de bedre af slagsen. Rohner var i 1990’erne ved at blive lukket af myndighederne, da deres affaldsprodukter blev anset at være for giftige af skille sig af med. Det var specielt farvestofferne som indeholdt et hav af giftige kemikalier. Over det næste år gennemgik Rohner hele produktionsprocessen fra råvarer, til spildevandet og til de giftige farvestoffer. Farvestoffernes giftighed var det vanskeligste at få has på, fordi ingen af farvestofproducenterne ville fortælle hvilke stoffer de brugte i deres miljøsikre produkter. Men efter nogen tid lod firmaet Ciba-Geigy sig overtale til at lægge alle kort på bordet og afsløre indholdet af de over 1600 forskellige farvestoffer de markedsførte som miljøsikre. Ud af disse 1600 var der kun 16 der kunne klare testen. Til gengæld var det muligt at konstruere alle de nødvendige farver ud fra disse 16. Resultatet af omlægningen kom blandt andet til at betyde, at det spildevand Rohner i dag lukker ud, er renere end det vand der kommer ind i virksomheden, at alle deres tekstiler efter endt brug kan tjene som kompost for jorden og at spildet ikke længere er giftigt men bliver omdannet til filt og brugt som overdækning for jordbærplanter og siden bliver kompost for jorden.   


Andre gode eksempler på C-2-C

- Ford U

- The Treescraper - se billede herunder.