blog

  • augmented-reality-kontor-udlejning

Virtual reality udlejning og boliger

Forfatter: 
jarle
Category: 
Lab Confidential
Brugen af Mixed- og Virtuel Reality i fremvisning, salg og markedsføring af lokaler og udlejningsejendomme

Virtual reality og oplevelsen af lejemål

Der er mange enkeltdele og touchpoints ved en almindelig fremvisning af et lejemål. Kunden har formentlig en lang række krav og ønsker, fra en ofte større mængde at interessenter, der alle skal tilgodeses. Læg der til, at det ikke er alle kunder som har samme rumforståelse og indretningstække og udlejer står med et mulighedsrum der venter på at blive udfyldt.

Et erhvervslejemål adskiller sig på mange måder fra almindelig boligudlejning, men på ét punkt er det præcis det samme. Det er personer og mennesker der står bag beslutningen. Udlejning handler i høj grad om, foruden pris, lokation og behov, kundens følelser og fornemmelser ved selve lokalet og fremvisningen.

Gode ejendomsmæglere og professionelle udlejere kan hjælpe kunden med at se muligheder og potentiale i “rå” lokaler, men det er ikke alle mennesker der er lige gode til at forestille sig hvorledes lejemål kan komme til at se ud på sigt. Nye teknologier såsom Virtual Reality giver helt nye muligheder når det kommer til udlejning og salg af ejendomme og lokaler.

Steder opleves gennem vores sanser og med de nye teknologier som for eksempel virtual reality kan man påvirke personers sanser så de føler de er et andet sted.

augmented reality design
Augmented Reality giver mulighed for at berige det du allerede ser med ekstra viden, billeder og data. I udlejers tilfælde vil det være muligt at indrette eksisterende lejemål virtuelt, og dermed give lejeren indblik i lokalernes potentiale.
“Speech, gesture, touch, sight: why truly intuitive technologies are set to transform your customer interactions forever”

Virtual Reality muligheder

Teknologier som virtual reality giver mulighed for at interesserede købere/lejere kan tilgå lejemål i for eksempel København fra deres placering i Oslo/Paris/London eller sågar fra deres strandstol i Nice. Gennem Virtual Reality kan lejerne opleve og dele fornemmelsen af lejemålet, følelsen af rummene og lokationen. 

Ydermere kan man udvide den fysiske oplevelse gennem allerede eksisterende teknologi, da Mixed Reality giver mulighed for at lægge et digitalt lag ned over det som personerne ser og oplever. Således kan man lægge en ny kontorindretning ind i Virtual Reality oplevelsen.. Derved kan udlejer/ejer designe og indrette lejemål virtuelt, og dermed give potentielle lejere indblik i lejemålets fulde potentiale. Den virtuelle oplevelse kan tilgås på forskellige platforme og alt fra smartphones over desktop computere til dedikerede Virtual Reality headsets.

Hvorfor benytte ny teknologi såsom Virtual Virtual og Augmented Reality

Udlejer/ejer ønsker at skabe en konkurrencemæssig fordel, et USP, en markant forbedring i fremvisning, markedsføring og udlejning af deres ejendomme, men også at skabe en bedre oplevelse for lejeren netop ved at afsøge mulighederne for at benytte ny teknologi hvor det giver mening og værdi.

Fremtidens udlejning og værdien i at benytte ny teknologi

Digitaliseringen og den hastige udvikling gør, at der hele tiden kommer nye produkter på markedet og teknologier vi ikke troede var mulige bliver inkorporeret i services og processer. I en lang række brancher viser Virtual Reality at have en tydelig effekt både på salg og markedsføring men også i PR øjemed, da det netop skaber oplevelser og følelser hos mennesker.

virtual reality oplevelse audi
AUDI VR Experience - Fremtidens AUDI showroom hvor potentielle købere kan komme helt tæt på sin nye AUDI og vist efter køberens stil-præferencer.

Virtual reality og distribuering

Virtuel og Mixed Reality giver mulighed for udvidede og forbedrede oplevelser, beriget billedmateriale og information der kan hjælpe kunden med at se muligheder og potentiale i et tomt lejemål. Visualiserings-mulighederne ved udlejning af erhvervsejendomme indeholder et hidtil uudnyttet potentiale hvor Mixed Reality endvidere giver mulighed for at kunden kan tage mer-oplevelsen med hjem og fremvise for stakeholder og interessenter i egen organisation.