case

Aibel: Værdibaseret kultur og kommunikation

Product Category: 
Projekter
Forfatter: 
Michael Jørgensen
Sputnik5 er involveret i at udvikle et forløb, der effektivt kan kommunikere værdier til hele organisationen (+ 10.000).

Omfang og Behov

Aibel har den sidste tid oplevet en utrolig vækst. De har stolte traditioner og dygtige ansatte i alle lag af organisationen.

Et nyt framework for ledelsen og værdierne hos Aibel er for nyligt blevet introduceret. 

Sputnik5 er involveret i at udvikle et forløb der effektivt kan kommunikere disse værdier til hele organisationen (+ 10.000), for dermed at kunne skabe en stærk værdibaseret kultur hos Aibel. 

SPUTNiK5 Leverede

Sputnik5 arbejdede tæt med det interne projekt team og topledelsen i præ-projektet for at sikre det definerede omfang, innovativ konceptudvikling og plan for udrulning, som blev præsenteret i en business case til vigtige interessenter.

  • Udvikling af forskellige koncepter for on- og offline inddragelse af ansatte på global skala.
  • Business Case + Global udrulningsplan
  • Workshops og præsentation for ledelsen.
  • Ny indsigt i virksomhedskulturen.
  • Forskellige konceptuelle anbefalinger til hvordan Aibel kan gribe udfordringen an.

Resultater

Hovedprojektet bliver nu forberedt til implementering.