case

  • Big Data Forretningsudvikling Innovation Lab

Big Data og forretningsudvikling

Product Category: 
Workshop
Forfatter: 
jarle
Gennem viden om forbrugsmønstre går et mindre pengeinstitut aktivt ind og sparer penge for deres kunder.

Big Data som kur

Big Data er ikke kuren, der kurerer alt, men benyttes Big Data rigtigt kan det være en yderst effektiv ressource, der kan skabe mærkbare effekter i en organisation.

3S havde allerede opsamlet en stor mængde data på deres kunder, men struktur og indsigt manglede. Derudover var der ikke fokus på at omsætte denne data og viden til konkrete produkter og strategier. Med hjælp fra Big Data by Innovation Lab har 3S gjort deres data-opsamling praktisk, anvendelig og direkte værdifuld.

Produktudvikling med Big Data

3S’s interesse i deres kunders forbrugsmønstre og Big Data affødte blandt andet et tilbud om et lån med en lavere rente til kunder med en forestående familieforøgelse. Arbejdet med Big Data gav 3S indsigt i, at flere familier efter endt barselsperiode i høj grad benytter muligheden for en økonomisk håndsrækning til at dække udgifter til vuggestue eller dagpleje. Derved kan 3S, når en heldig situation opstår, og deres kunder står overfor en familieforøgelse, således tilbyde muligheden for lidt ekstra luft i budgettet, så familien kan fokusere på hverdagen med den ”lille nye”.

Data og viden omkring deres kunders situation og ændringer deri, giver 3S mulighed for at tage kontakt til de familier der, i den nærmeste fremtid, står i samme situation.

3S og deres kundetransaktioner blev systematisk gennemgået og struktureret, hvorefter det blev muligt at spore tendenser og mønstre. Dermed kan 3S samarbejdet begynde at registrere ændringer i forbrugsmønstre, for derefter at kontakte kunder med tilbud, der er justeret til kundens nye og aktuelle situation.  

Et eksempel på Big Data der kommer kunden til gode kan være i forhold til personer, som rejser en del, enten på forretningsrejser eller af andre årsager, og som benytter et VISA dankort. Disse kan således tilbydes et Master Card, hvorved kunden vil spare penge på de mange kontanthævninger i udlandet. Det er tiltag som disse, der gennem brug af Big Data kan skabe merværdi for 3S Samarbejdets kunder.

 Big Data Forretningsudvikling Innovation Lab

“Samarbejdet mellem 3S og Innovation Lab har skabt grobund for en systematisk målingsenhed, der ved at spore kunders tendenser i forbrugsmønstre, sikrer en mere relevant og mere målrettet dialog mellem 3S og dets kunder.“

 

Vil du også vide hvordan, og til hvad, du kan benytte eksisterende data til at udvikle nye produkter og ydelser, så kontakt Mads V Hingelberg på bigdata@ilab.dk