case

KRIFA som digital frontløber

Product Category: 
Projekter
Forfatter: 
martin
Organisatorisk opgradering

Udfordringen

Kristelig Bevægelse stod i 2014 over for udfordringer med “organisatorisk sløvhed” ift. udvikling af innovative digitale services og produkter, hvilket hindrede den strategiske vision om at forblive på forkant i branchen på den digitale front. Det var ønsket at skabe en struktur, som tillod udvikling og kvalificering af “domænet for digital” med optimale forhold for hastighed til marked, innovation og kvalitet.

Processen

I tæt samarbejde med ledelsen, udviklede Innovation Lab en proces for en opgradering af Krifas digitale kompetencer og re-design af det organisatoriske setup.

  1. Intern analyse og opsamling af erfaringer og input fra nøgleinteressenter

  2. Ekstern analyse af best-case eksempler fra andre industrier og organisationer

  3. Konceptualisering af strategiske muligheder og organisationsstrukturer

  4. Præsentation af anbefalinger og overordnede handlingsplaner, samt beskrivelse af nødvendige kompetencer

Resultater

Krifa valgte at implementere størstedelen af Innovation Lab’s anbefalinger. 

Det resulterede i oprettelsen af en “Digital enhed” kaldet Digital Udviklingsforum (DUF). DUF har en øget grad af autonomitet ift. Krifas andre processer, med mandat og eget budget for udviklingen af Krifas digitale services og produkter, og refererer direkte til ledelsen. DUF består af en leder (fuldtid), samt Digitale Agenter fra hvert område af driften, som tiltræder ad hoc (deltid). DUF er således nu katalysator og accelerator for alle digitale udviklingstiltag i Krifa.

Henri Brorson, Digital Udviklingsleder

"Krifa havde brug for friske øjne på vores organisering af den digitale udvikling. Dels på baggrund af de øgede krav og muligheder, som digitaliseringen giver. Dels på grund af et ønske om at højne såvel innovationsprofil som implementeringskraft. Efter indledende drøftelser valgte vi Innovation Lab som sparringspartner i den proces. 

Innovation Lab gennemførte med stor professionalisme og kompetence en afdækning af udgangspunktet – såvel muligheder som udfordringer. Dette kombinerede de med deres store og opdaterede kendskab til generelle trends og ”hvad andre gør”.

Resultatet var en ny og skræddersyet løsning, som matchede Krifas udgangspunkt og ambitioner. Derfor blev 90 % af forslaget også implementeret 1:1, mens noget andet ikke lod sig gøre p.t.

Vi har nu været i gang i over et halvt år og resultaterne af den nye organisering er tydelige. Såvel innovationsprofilen og implementeringskraften er højnet betydeligt. Desuden er der kommet langt mere mål, mening, retning og sammehæng i de ting, som vi udvikler digitalt. Endelig er der et ejerskab i hele organisationen på de nye løsninger, hvilket gør springet fra udvikling til drift langt lettere.

Hermed de bedste anbefalinger til at gøre brug af Innovation Lab!"