case

Siemens: Appreciative Inquiry

Product Category: 
Projekter
Forfatter: 
Michael Jørgensen
Sputnik5 designede et forløb baseret på ”Appreciative Inquiry” og systematisk idéudvikling.

Omfang og Behov

Ledelsen i en afdeling af Siemens Wind Power ønskede, at skabe en kultur der støtter kreativitet, påskønner medarbejdere og fordrer klar kommunikation. 

Det endelige mål var, at forbedre videndeling og samarbejde på tværs af afdelinger.

SPUTNiK5 Leverede

Sputnik5 designede et forløb baseret på ”Appreciative Inquiry” og systematisk idéudvikling. Det var især vigtigt, at forløbet kunne involverer alle medarbejdere og integreres på praktisk manér.  

  • Interviews med medarbejdere for at opsamle indsigt.
  • Design af et skræddersyet forløb til, at kommunikere ideation og anerkendelse.
  • Træningsworkshops med +100 ansatte.
  • Udvikling og lancering af et ambassadør forløb, med det formål at implementere de forskellige initiativer.
  • Design af fysiske artefakter der skulle promovere den ønskede kultur.

Resultater

  • Alle ansatte er nu klar over at idéudvikling, kreativitet og anerkendelse er vigtigt.
  • Ambassadørerne lancerede initiativerne i sommeren 2013. Effekten af disse tiltag vil blive målt med Siemens HR-Meter.