case

Strategiudvikling & facilitering for Silkeborg kommune

Product Category: 
Projekter
Forfatter: 
anderssahl
I en hastigt forandrende verden er der et stærkt behov for en strategi som kan samle alle interessentgrupper på nye og mere effektive måder

Strategiudvikling & facilitering @ Silkeborg kommune

Med sine knap 7.000 ansatte, 90.000 indbyggere og et byråd har Silkeborg Kommune i en hastigt forandrende verden et stærkt behov for en strategi som kan samle alle interessentgrupper på nye og mere effektive måder om at skabe bedre løsninger.

Udfordringen

Da Sputnik5 havde løst en række opgaver for Silkeborg Kommune kontaktede direktør Hanne Ahrens Sputnik5 for at fremtidssikre og facilitere udvikling af kommunens nye strategi. Med udgangspunkt i en række præ-definerede strategiske fokusområder skulle ledergruppen finde fælles forståelse heraf og formulere initiativer.  

Processen

Indledningsvis fik Sputnik5 indgående kendskab til de eksisterende og nye strategiske fokusområder gennem samtaler med direktør Hanne Ahrens og casestudier på tværs i organisationen. Herefter sammensatte Sputnik5 et inspirationsoplæg med de nyeste trends (bl.a. Fremtidens Borgere, Motivationsfaktorer, Innovative Samarbejdsformer og best practice fra Sputnik5’s tidligere strategiopgaver) indenfor de strategiske fokusområder og ...skabte herudfra et workshopprogram for Koncernledelsens strategiseminar. Målet var at visualisere og beskrive retningerne og metoderne til at skabe resultater i Silkeborg Kommune på de strategiske fokusområder.

Løsningen/resultater

 

Det samlede output fra processen blev en række præcist beskrevne formuleringer og aktiviteter under hvert strategisk fokusområde - inspireret af interne succes-cases og de bedste løsninger fra ind- og udland.