case

Udvikling og facilitering af Strategikonference for EUC Nordvest

Product Category: 
Projekter
Forfatter: 
anderssahl
Som led i en større strategiproces udviklede og faciliterede Sputnik5 en strategikonference for ledergruppen hos EUC Nordvest.

Udvikling og facilitering af Strategikonference @ EUC Nordvest

Som led i en større strategiproces udviklede og faciliterede Sputnik5 en strategikonference for ledergruppen hos EUC Nordvest.

 

Udfordringen

Stillet overfor nye krav til undervisning og ændrede behov fra nye generationer skulle ledergruppen, baseret på de mest relevante trends og teknologier som match til styrker og svagheder hos EUC Nordvest, skabe 4 strategiske fokusområder for den nye strategi.

 

Processen

Forud for strategikonference blev en interessentanalyse udført med fokus på at belyse styrker, svagheder og muligheder hos EUC Nordvest. Med analysen som basis udviklede Sputnik5 et 2-dages konferenceprogram der gav konkrete svar på de strategiske retninger for EUC Nordvest frem mod 2020, herunder de værdier som skal drive stedet og tiltrække elever, lærere og partnere. Processen indledte med inspiration fra ind- og udland (bl.a. den Schweiziske model og best practice fra verdens læringsinstitutioner) og en diskussion af hvad den optimale strategi for EUC Nordvest og kunne. Dag 2 gav konkrete svar på de 4 strategiske hjertekamre og vejen dertil.

 

Løsningen/resultater

 

En fælles forståelse i ledergruppen af hvorfor strategien er vigtig, hvad den skal kunne og hvad EUC Nordvest kan lære af andre med lignende udfordringer. Specifikt var outputtet et katalog med konkrete nytænkende tiltag under hvert af de 4 strategiske hjertekamre.