Case

Atea Decision Enabler

Forfatter: 
kia
Category: 
Projekter
Udarbejdelse af platform til dataoverblik

Med forandring som eneste konstant, er det for mange almindelige virksomheder en uoverskuelig opgave at forudsige konsekvenser af ændringer i IT-landskabet - det gælder især, når cloud-beslutninger skal tages. En ny platform for Atea, skal bistå kunden i at træffe de bedste beslutninger.

Produkt: Atea Decision Enabler

Atea Decision Enabler tegner et overskueligt billede over virksomhedens it-services og giver kunden et validt sammenligningsgrundlag, som vedkommende kan træffe virksomhedens fremtidige beslutninger ud fra. For kunden betyder det, at de er sikret overblik over, hvilke systemer der skal blive i virksomhedens eksisterende data-center - og hvilke, der med fordel kan flyttes ud i skyen. På den måde får kunden hos Atea frigivet vigtige ressourcer, som i stedet kan bruge på at udvikle de it-systemer, der understøtter virksomhedens kerneforretning på den bedste måde.

Atea Decision Enabler er opbygget i moduler, så den enkelte platform let kan tilpasses og måle den givne virksomheds unikke KPI’er, ligesom kunden altid er sikret høj sikkerhed og rådgivning i hele processen.

 

 

Atea Decision Enabler giver dig et validt sammenligningsgrundlag, som du kan trække dine fremtidige IT-beslutninger ud fra

Udviklingsforløbet har haft flere spor:

1) I samarbejde med Atea udviklede vi en prototype af Atea Decision Enabler. Prototypen blev skabt på baggrund af en intern workshop faciliteret af vores Lab Agenter Tine, Daniel og Lars fra HACKS by Innovation Lab. I den interne workshop med de projektansvarlige fra Atea, blev der gjort brug af forskellige teknikker med henblik på at åbne op for kreativiteten (Creative Mind Release), vurdere produktets hovedfunktioner (Future Workshop), prioritere Minimum viable Product (MoSCoW-metoden) og endelig visualisere et udkast til det endelige produkt.

2) Udarbejdelse af en Explainer Video for produktet mhp. at overskueliggøre funktioner i produktet for nuværende og eksisterende kunder, samt udarbejdelse af dertilhørende kunde-personaer til internt brug mhp. at informere ansatte i Atea om hvordan  - og til hvem - produktet afsættes. Dette blev udviklet af vores Lab Agenter Dité og Agne fra Visuals by Innovation Lab, samt Kia og Per fra New Sales by Innovation Lab. 

Projektet – og samarbejdet – er en løbende proces, som endnu ikke er afsluttet, hvorfor Innovation Lab fortsat vil agere projektstyrer på initiativet. Næste skridt inkluderer bl.a. et dybdegående data-arbejde. 

Resultat

Med baggrund i betaversionen og dertilhørende visuelle markedsføringsmateriale, udvikles produktet fortsat i samarbejde med Innovation Lab. Konceptet har allerede nu mødt stor opbakning både internt og hos Ateas eksisterende kunder, der har fået et håndgribeligt produkt, som både giver overblik over eksisterende data og it-systemer samt et validt sammenligningsgrundlag, hvis data flyttes fra ét sted til et andet.