Case

  • udvikling, organisation, innovation, eksperimenter, nytænkning, forandring, pretotyping, design tænkning, design thinking, adfærdsdesign, mod mindset

Den eksperimenterende organisation

Forfatter: 
jarle
Category: 
Projekter
Når nytænkning og mod skaber løsninger i alle organisationens led

Udvikling, eksperimenter og innovation er en del af den moderne organisations DNA. Vi har behov for i dag, midt i digitaliseringen og alle de mange eksterne omvæltninger vi oplever, at kunne holde os relevante og værdiskabende for samfundet, ved hele tiden systematisk og strategisk at eksperimentere og evaluere tiltag og ideer.

Organisationsudvikling og innovationskapacitet på tværs af afdelinger

I samarbejde med Social og Sundhedsskolen i Randers har Innovation Lab været involveret i et længerevarende projekt med udvikling og et løft af hele skolens organisation, hvor fokus lå på aktiviteter for både ledelse, teamet og individet.

Hovedmålet med projektet var at skabe et eksperimenterende mindset i alle organisationens led; fra servicemedarbejdere over administration og undervisere til ledelsen. Ydermere var et af delmålene, at der opnås en stor tryghed ved at arbejde sammen om eksperimenter i hverdagen. Målet var at skabe en naturlighed omkring effektmålinger, at facilitere videndeling internt og at dyrke en organisatorisk muskel, der kan løfte implementeringen af nye tiltag, kontinuerligt. Udviklingen af eksperimenterne bliver således løftet over i den daglige drift - og de nye tanker omkring eksperimenter bliver gjort til vaner.

Fra udvikling til drift. Fra tanke til vane.

I projektet var er ét af succeskriterierne at de ansatte fik opbygget et mindset, hvor de kontinuerligt tænker i eksperimenter. Ikke alene skal de turde at teste ideer af i velkendte processer og med metoder, som de har opnået kendskab til - de skal også naturligt opsøge den evaluerende side af udviklingen, herunder reflektere over spørgsmål som: Hvad resulterede dette i? - hvad skabte vi? - gjorde vi en forskel? - hvordan reagerer eleverne på tiltagene?

Forandringsdreven nytænkning i trygge rammer

For at skabe dette mindset var det vigtigt, at give organisationen et fælles afsæt, ligesom der langsomt - men sikkert - blev opbygget et metodeapparat i organisationen. Innovation Lab har til formålet udviklet forskellige materialer med udgangspunkt i anerkendte og gennemtestede metoder og viden områder, som for eksempel Design Tænkning, Adfærdsdesign, Pretotyping o.l. til at sammensætte en værktøjskasse, som understøtter tankegangen i eksperimentet.

Der er i projektet arbejdet med en forståelse for, at organisationer bør gå fra at være forandringsparate og reaktive til at i højere grad at være forandringsdrevne og proaktive. Ved at arbejde indgående med eksperimenter som en del af den organisatoriske DNA, opbygger vi en tillid til metoderne og redskaberne der gør, at trygheden i denne arbejdsmåde bliver tilpas høj, til at den tænkes med i dagligdagens udvikling og medarbejdernes vaner.

Mere information om den eksperimenterende organisation

Hvis du vil høre mere om projektet, så ring eller skriv endelig. Det er en spændende rejse vi er på sammen med den eksperimenterende organisation hos Social og Sundhedsskolen i Randers - og vi fortæller meget gerne om den.