Case

  • fremtidens-digitale-kommunikation

Fremtidens digitale kommunikation

Forfatter: 
jarle
Category: 
Projekter
Design af fremtidens kommunikation med det offentlige

Case: Digitaliseringsstyrelsen

Gennem indsigt i, og analyse af, verdens førende digitale kommunikationsplatforme, som Skype for Business, Podio, Trello, Slack, Yammer, Google Hangouts osv samt  ekspertinterviews fra fremtidsforskere og perspektivering til den specifikke brugssituation sidder Digitaliseringsstyrelsen nu med essensen af kommunikation i den digitale tidsalder.

Udfordring i offentlig kommunikation

Det offentlige er under pres fra forskellige sider for at opfinde nye og smartere måder at løse de offentlige opgaver på. Borgernes forventninger til den offentlige service flytter sig i takt med, at private virksomheder i stigende grad konkurrerer på innovation af nye brugervenlige digitale services og excellent kundeservice. Det gør det svært for det offentlige at følge med i det nødvendige tempo.

Samtidig ændres nye generationers opfattelse af det offentlige. I 2025 består 75% af den danske arbejdsstyrke af Millenials (de digitalt indfødte). Deres autoritetstro og forståelse for offentlige processer, lovgivning, kancellisprog og paragraffer er en anden end for de generationer, som er vokset op med en selvangivelse på papir. Det fordrer, at det offentlige skal være klar til at forstå og omfavne nye generationers behov og adfærd på de digitale kanaler.

digital-platform-future-comunication
Digitale platforme: Brugerne forventer øget brugervenlighed og at denne er på samme niveau som det, vi oplever i vores ikke-offentlige applikationer og digitale værktøjer.

Proces/løsning

I tæt samarbejde med, og som leverandør til, Celuma, gennemførte Innovation Lab en markedsanalyse af nutidens kommunikationsplatforme med henblik på at komme med inspiration og input på et konceptuelt og strategisk niveau til Digitaliseringsstyrelsen og vores allesammens Næste generation Digital Post.

Markedsundersøgelsen kortlagde hvilke digitale kommunikationsplatforme der findes, både nationalt og internationalt.

Nogle af platformene var oplagte at kigge nærmere på. For eksempel i forhold til kundeservice, hvor Skype for Business, Google Hangouts o.l. er interessante. Andre platforme var mindre oplagte, men viste sig yderst anvendelige til at belyse de nye generationers digitale adfærd. Hvordan kan Digitaliseringsstyrelsen for eksempel benytte det personlige, intuitive og netværksdrevne ved Twitter og Facebook til kommunikation, Gdrev og Box til dokumenthåndtering eller benytte tanker og perspektiver fra Slack og Podio til samarbejde og kanalhåndtering?

Foruden en dybdegående markedsanalyse, gjorde Innovation Lab endvidere brug af sit internationale netværk, hvor flere eksperter blev interviewet for at belyse internationale strømninger og tendenser i samfundet.

Således fik Digitaliseringsstyrelsen inspiration og viden omkring functional snacking, mobile first, kontekstbevidsthed, kunstig intelligens og machine learning til understøttelse af fremtidens kommunikation med det offentlige. 

Digitale løsninger til fremtiden kan med fordel bygges fra bunden af, så processerne gentænkes. Således vil det digitale element være et integreret element, og ikke bare en løsning, der muliggør tidligere processer på en digital facon
Tom Chatfield, teknologi teoretiker

Resultat

Analysen har givet Digitaliseringsstyrelsen en indsigt i, hvad der findes af digitale kommunikationsplatforme, hvad de meget forskellige platformes styrker og svagheder er, og hvorfor de er succesfulde set med brugerens øjne.

Digitaliseringsstyrelsen har endvidere fået et billede af, hvor det private marked er på vej hen i forhold til fremtidens kommunikationsløsninger med brugere, og hvordan Digitaliseringsstyrelsen kan lade sig inspirere og guide af udviklingen af kommunikation mellem privatpersoner.

Digital kommunikation i Jeres organisation

Fremtidens kommunikation og de mange digitale løsninger der støtter op om dette deler en række fællestræk, og der er mange elementer, som I kan benytte allerede idag.

Således kan I benytte digitale platforme og redskaber til exceptionel kundeservice, bedre videndeling på tværs i organisationen, organisering af indhold og salg.

 

Mere info

For viden om, og inspiration fra, fremtidens digitale kommunikationsplatforme, kontakt os allerede i dag.

Hvis du tænker det kunne være interessant at høre mere så anbefaler vi et foredrag omkring fremtidens kommunikation, hvor I får præsenteret et skarpt indblik i trends og tendenser samt hvordan og hvorfor digital kommunikation har ændret vilkår og forventinger hos dem I skal komunikere med.