Case

Hedemølle Efterskole

Forfatter: 
Jon Gotlev
Category: 
Digital
At hjemmesiden afspejler skolens værdier og identitet var første prioritet.

Udfordring

Hedemølle Efterskole havde et ønske om at deres daværende hjemmeside blev opdateret. I takt med at verden, og de unge, bliver mere og mere digital bliver hjemmesider mere og mere vigtige i kommunikation og markedsføring af et efterskoleophold. Jo, det personlige indtryk og et besøg på selve skolen er det som gør at elev og forældre forsikres i deres valg, men det er skolens hjemmeside der overbeviser interesserede kandidater til at komme på besøg på efterskolen.
Såfremt en efterskoles hjemmeside ikke afspejler den faktiske oplevelse, samt værdier og stemning, så vil en potentiel elev hurtigt søge videre og finde frem til en skole hvis hjemmeside byder vedkommende velkommen med både interessant og relevant information.

At hjemmesiden afspejler skolens værdier og identitet var således første prioritet. Derudover ønskede Hedemølle Efterskole at information var let tilgængelig og prioriteret i forhold til deres målgrupper, ligesom designet var tidssvarende og tillokkende på kommende elever.

Processen

Et ophold på en efterskole er et vigtigt år i et barn liv, og det er en stor beslutning for både børn og forældre. For at kunne gengive de mange fagmuligheder, faciliteter, sociale elementer og stemning der findes på Hedemølle Efterskole var det nødvendigt at gennemtænke deres eksisterende hjemmeside fra bunden.

Design og udvikling

Når nye elever skal vælge efterskole er der forskellige ting der spiller ind. For eleven er det især det sociale element, såsom; vil jeg passe ind? vil jeg få nye venner? og lignende. For forældrene er det værdier og fremtiden der spiller ind, og som influerer deres “beslutning”. Vil mit barn komme derfra med værdierne i behold? Vil mit barn være forberedt på sin videre vej i livet? Derudover er der flere faktorer der, underbevidst og bevidst, gør sig gældende ved valg af efterskole, faciliteter, undervisere, udlandsture, valgfag og lignende.
Det var således vigtigt at den nye hjemmeside præsenterer og kommunikerer disse muligheder bedst muligt for kommende elever.

Indhold

Indhold blev produceret af skolen, men kurateret og rettet af Innovation Lab.
Alt indhold blev i samarbejde med nøglepersoner på skolen gennemgået, sorteret og prioriteret i forhold til formidlingsværdi og vigtighed. Derudover blev alle fagbeskrivelser og information om undervisere blev kurateret og indsamlet, hvorefter det blev indsat i den re-designede hjemmeside. Således er fag og undervisere præsenteret gennem personlige beskrivelser, hvilket reflekterer deres engagement, interesse og faglighed.

Resultatet

Den nye hjemmeside har integreret et feed fra Hedemølle Efterskoles Facebook og Instagram sider så hjemmesiden ikke bliver statisk men i stedet løbende opdateres med nyheder, indhold og billeder.

Arrangementer og kalender

Gennem workshoppen med elever og undervisere var endvidere tydeligt at aktiviteter, arrangementer og lignende der adskiller sig lidt fra hverdagen var noget der blev vægtet højt, og som noget der var med til at bestemme om det var den “rigtige” skole. Således har kalenderen og de mange arrangementer der foregår på hedemølle Efterskole fået en prominent placering og større fokus.

Valgfag

Igen og igen var kom “valgfag” op som noget der var yderst vigtigt for kommende elever. Det var således vigtigt med personlige og mere uddybende beskrivelser på hjemmesiden. De mange valgfag, og Hedemølle Efterskole har rigtig mange, er desuden blevet inddelt efter kategorier så det er nemt for potentielle elever at danne sig et overblik over muligheder og interesseområder.

Alt det praktiske

Selvfølgelig er der en masse spørgsmål omkring det praktiske, hvad skal man medbringe, tilmelding, kontaktgrupper, it og en masse andet. Alt dette er naturligvis på hjemmesiden, men nu er det ikke blandet sammen med det mere emotionelle indhold og stemningen der skal formidles. Så kan de unge lade sig inspirere af udlandsophold, sportsstævner, musical, billeder og lignende, og de voksne kan læse om ordensregler, pakkelister og kontaktgrupper, så de kan blive lidt mere trygge ved beslutningen om at være væk fra deres barn i et helt år.

(Psst, forældre kan godt lide at følge med i deres børns efterskoleophold, men ikke alle de unge ringer hjem hele tiden. Så er det godt at Hedemølle Efterskole løbende uploader billeder fra alle deres udflugter og arrangementer så de kære forældre kan følge med fra sidelinjen.)

Læs og se mere om livet på hedemølle Efterskole på www.hedemoelle.dk