Case

  • Deleøkonomi i Danmark

Kortlægning af deleøkonomi

Forfatter: 
jarle
Category: 
Projekter
The Sharing Economy i Danmark

Deleøkonomi - adgangsøkonomi - tillidsøkonomi - collaborativøkonomi osv.
Kært barn har mange navne. 

Erhvervsstyrelsen og Grøn Omstillingsfond har i 2015 igangsat pilotprojektet Deleøkonomi. Projektet skal understøtte danske virksomheder i at udnytte de erhvervs- og miljømæssige muligheder der eksisterer i deleøkonomien. Således ønskede Erhvervsstyrelsen at kortlægge deleøkonomien i Danmark.

Formål

Formålet med kortlægningen af deleøkonomien i Danmark er at give et overblik over og indsigt i den brede mængde af digitale deleøkonomiske tjenester, der er tilgængelige for personer i Danmark.

Properly managed, the sharing economy could create additional jobs and growth. It is already benefitting consumers by offering them social interactions and cheaper alternatives to services and goods
Elzbieta Bienkowska (EU Commissioner, Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SMEs

Proces / Metode

Kortlægningen blev gennemført med et stærkt afsæt i et eksplorativt mind-set og med et bredt og internationalt afsæt. Desk-researchen blev løbende kvalificeret ift. Nestas definition af deleøkonomi. 

Endvidere blev Innovation Labs netværk aktiveret i forhold til at belyse mindre kendte deleøkonomiske tjenester.

Kernepersoner inden for deleøkonomien i Danmark blev kontaktet i forhold til at belyse nye og kommende tjenester. Der blev inddraget ressourcer og videnspersoner fra iværksættermiljøet, investorer, offentlige instanser, eksisterende deleøkonomiske tjenester og lignende. Ved at tilgå feltet på flere forskellige måder havde bruttolisten over deleøkonomiske tjenester den største chance for at være mest mulig udtømmende. Da deleøkonomi mildest talt er et dynamisk felt er der naturligvis taget højde for at kortlægningen let kan opdateres af Erhvervsstyrelsen.

Alle tjenester blev gennemgået for at belyse deres relevans i kortlægningen samt deres ‘availability’ i Danmark. Tjenester der er tilgængelige i Danmark blev en del af nettolisten. 

Nettolisten blev inddelt i kategorier/sektorer med udgangspunkt i researchen, ligesom de deleøkonomiske tjenester der er tilgængelige i Danmark blev yderligere kvalificeret ift; Oprindelsesland, branche, kommerciel eller ikke-kommerciel tjeneste, type af forretningsmodel. Samt hvor det var muligt også antal brugere og antal udbudte aktiver, antal ansatte og omsætning o.l.

100 deleøkonomiske platforme og virksomheder

Herunder kan du se 100 af de deleøkonomike platforme der er tilgængelige og brugbare i Danmark. Deleøkonomien er stadig ung og virksomheder opstår hele tiden, ligesom andre går konkurs eller ændrer navn. "Listen" herunder er således et øjebliksbillede af markedet for Deleøkonomi i Danmark, ultimo 2015.

Løsning

Ud fra researchen, de belyste sektorer og deleøkonomiske tjenester leverede Innovation Lab en grafisk kortlægning der illustrerer de deleøkonomiske tjenester.

Så snart den er offentligjort vil vi linke til Erhvervsstyrelsen. Så kan du/I gå på opdagelse i alle de muligheder som deleøkonomien tilbyder, på en overskuelig og intuitiv måde. 

Den grafiske kortlægning er ikke offentliggjort endnu.