Case

  • wifi-beacons-crowd sensing-turisme-bigdata-forretningsudvikling-eksperimenter-innovation-data-analytics

Turisme, big data og kapacitetsforøgelse i feriehusudlejningen

Forfatter: 
jarle
Category: 
Projekter
Forretningsudvikling gennem brug af data og kvalitative undersøgelser

Turismen i Ringkøbing Skjern og Destination Djursland har en begge en positiv udfordring. De har udlejet alle deres sommerhuse i hovedsæsonen og ønskede derfor en ‘bigdata’ analyse af muligheder for at få flere sommerhuse til udlejning.

Innovation Lab samarbejdede med Djursland og Ringkøbing-Skjern kommune samt de to turismeforeninger om en kortlægning af mulighederne for kapacitetsforøgelse i feriehusudlejningen for de to destinationer. Der blev brugt datakilder der allerede var tilgængelige, men som ikke bliver brugt aktivt. Analysen bestod af kvantitative analyser kombineret med kvalitative og antropologiske undersøgelser.

Gennem en eksplorativ bigdata analyse af en lang række offentligt tilgængelige datasæt blev det tydeligt at der var et stort potentiale i området for kapacitetsforøgelse. Analysen kunne endvidere, via de udvalgte datakilder, belyse nøjagtigt hvor mulighederne var, hvor store de var, og hvordan forskellige businesscases kunne se ud. Desuden bød undersøgelsen også på en afdækning af de faktorer som influerer på boligejernes beslutning om at udleje deres bolig til turister.

Emner der blev belyst var f.eks.

  • Placering og alder af feriehuse ift udlejningspotentiale til turister
  • Ejernes bopæl ift udlejningsprocenten og motivation fra husejere
  • Størrelsen af feriehusene ift udlejningsmotivation fra husejere

og meget, meget mere.

Leverance:

På baggrund af data og den lokale turismeindsigt leverede Innovation Lab en række anbefalinger til, hvordan man erhvervsmæssigt og politisk kan hjælpe med at få flere private feriehuse til udlejning.

Undersøgelsen blev uddybet gennem en kvalitativ undersøgelse af feriehusejere og deres værdier, samt hvordan ejerne tænker i forhold til eget brug og turisme/udlejning, og hvilke barrierer der eksisterer.

Endeligt præsenterede Innovation Lab, på baggrund af den indsamlede viden, en række forretningsmæssige og kreative løsninger til hvordan turismeforeningerne kunne få flere feriehuse til udlejning.