Case

  • turismeudvikling-forretningsudvikling-bigdata-sensorer-wifi-gæsteindsigt-adfærd-brugerresjer-visitaarhus-krydstogtsgæster-strategi-databaseret gæsteindsigt

Turismeudvikling gennem brug af databaseret viden om gæster

Forfatter: 
jarle
Category: 
Projekter
Skab samarbejde på tværs, øget indtjening og bedre oplevelser for turisterne gennem viden om deres adfærd.

Projektet ”Databaseret gæsteindsigt – VisitAarhus og krydstogtturisme” gav VisitAarhus og deres strategiske samarbejdspartnere mulighed for, gennem databaseret gæsteindsigt, at få viden i forhold til at udvikle destinationens fysiske udtryk og sammenhængskraft og dermed skabe øget værdi for både turist og destination.

Foruden en monitorering af gæsternes adfærd og færden gennem en række Wi-Fi sensorer så var Innovation Lab facilitatorer på en række workshops og viden deling sessioner med VisitAarhus omkring brugen af og indsamlingen af data til brug i turismeudviklingen.

Der var flere formål som blev indfriet. For det første gav projektet afklaring af adskillige hypoteser omkring turisters færden i bybilledet, ligesom det svarede på nye spørgsmål, som var afledt af indsigten i turistadfærd. 

Derudover gav engagementet fra de strategiske turismeaktører, i kombination med den databaserede indsigt, mulighed for øget samarbejde på tværs ift at skabe værditilvækst i Aarhusiansk turisme. Værdi som værende både nye produkter, nye services, nye eksperimenter, men også øget samskabelse gennem kortlægning af sammenhænge mellem attraktioner.

Hvordan man starter med data og turisme:

Helt lavpraktisk så satte Innovation Lab nogle bokse med minicomputere op hos de deltagende attraktioner og hos VisitAarhus’ krydstogt velkomst på havnen i Aarhus. Disse bokse registrerer de smartphones der kommer inden for sensorens rækkevidde og sporer gæsterne indtil de forlader det pågældende område. Denne teknik og aflæsning af bevægelsesmønstre i fysiske miljøer gør det muligt at generere et rumligt overblik over menneskelig bevægelsesaktivitet på en fysisk destination. 

Der skal ikke downloades noget på gæsternes smartphones og turisterne forstyrres således ikke i deres oplevelse. (*Dataopsamling sker i overensstemmelse med datatilsynets regler og den nye EU-persondataforordning.)

Sensorhardwaren er koblet på nogle avancerede algoritmer udviklet af data eksperter og data scientists. Datamålingerne som analyseres via kunstig intelligens giver indblik i relevante analysepunkter som f.eks. turisternes opholdstid, genbesøg, besøgsmønstre på tværs af oplevelseszoner, effekt af markedsføringstiltag samt destinationer/attraktioners tiltrækningskraft. Disse målinger danner grundlaget for den videre dataanalyse og genererer værdifulde indsigter om gæster og besøgendes adfærdsmønstre.

Projektet med "Databaseret gæsteindsigt – VisitAarhus og krydstogtturisme" blev afsluttet med et fællesmøde, hvor de deltagende attraktioner og turismeaktører fik indsigt i deres egne data om gæster, mens hovedfokus var på hvordan data illustrerede sammenspillet mellem de forskellige aktører. Denne indsigt bliver nu udfoldet hos de enkelte turismevirksomheder, hvor det skal afføde nye oplevelser og produkter. 

Data som dialogredskab og turismeudviklingsværktøj

Vores teknologi skal ikke ses som teknik, men som et dialogredskab. Et værktøj der kan bruges i udviklingen af dansk turisme og som kan benyttes til at finde frem til potentiale og udviklingsmuligheder inden for turisme og destinationsudvikling. Adfærdsbaseret dataindsigt er nemlig rigtig god til at belyse sammenhængen i de besøgendes bevægelser og forbrugsmønstre. 

Kombinationen af nye digitale datakilder med eksisterende turistinformation kan tilsammen styrke forståelsen for de besøgendes adfærdsmønstre. Vi har derfor opbygget vores system, så det kan benyttes sammen med alverdens andre datakilder. Både offentlige og private, åbne og lukkede. 

Hvis I ønsker at høre mere om, hvordan I kan benytte Catsense teknologien udviklingen af jeres attraktion, destination eller by, så kontakt os endeligt.