Heidi My Kim Jespersen

Juniorkonsulent

Interessen for GDPR (General Data Protection Regulation) opstod i forbindelse med hendes bachelorprojekt i Global Business Informatics fra ITU, hvor hun i samarbejde med Microsoft, iværksatte udarbejdelsen af en DPIA (Data Protection Impact Assessments) i praksis på en tredje virksomhed. En DPIA er en konsekvensanalyse som udarbejdes i samarbejde med organisationer, for at identificere risikohuller i databehandlingen som grundlag for justeringer i praksis.

Heidi er på sin kandidat i Management of Creative Business Processes på Copenhagen Business School, og tilegner sig særligt kompetencer i optimering af arbejdsprocesser og IT faciliterede  processer.

Som Juniorkonsulent i Comply by Innovation Lab bidrager Heidi primært til compliance opgaverne og håndterer særligt datastrømsanalyser. Endvidere bidrager hun i udarbejdelsen af risikoanalyser/DPIA .

I sin fritid går Heidi tit til koncerter, og lytter meget til musik, gerne så mørkt og tungt som muligt. 

Fun Fact: Heidi tænker oftest i tre sprog, og siger aldrig nej til en god kop mokka. 

Phone
61428645