Comply by Innovation Lab

I et samfund hvor data i højere og højere grad anvendes og skifter hænder, er der endnu mere behov for både regulering og høj moral i den måde, vi benytter data på. Comply er sat i verden for at hjælpe virksomheder med dels at overholde den lovgivning, der er på området, dels med at skabe en ambitiøs og solid databeskyttende kultur, som kommer ud i samtlige led af organisationen. Det handler om at skabe en bæredygtighed i dataanvendelse // databeskyttelse således at din organisation opnår en sund balance, hvor alle parters interesser varetages. Dataanvendelse er kommet for at blive, men vi skal ikke bare gøre det på den gode måde, vi skal også gøre det på den ordentlige måde.

Den ny persondataforordning har sat databeskyttelse på dagsordenen, og fra maj 2018 skal alle EU organisationer og organisationer som varetager EU-borgeres data således være i compliance. Men i stedet for at betragte compliance og den nye lovgivning som en sur pligt, hjælper vi virksomheder med at se og drage fordel af omstillingen og de muligheder, som den rummer. Ikke mindst den good-will, der ligger i at drive en ansvarlig forretning

Vi har forskellige tilgange til compliance-opgaven: vi yder skræddersyede compliance-forløb fra gør-det-selv-løsningen med rådgivning og bistand til fulde compliance-forløb med datastrømsanalyse, DPIA (Data Protection Impact Assesment) og implementering. Vi agerer ’DPO As A Service’ og stiller en Data Protection Officer til rådighed, som kan tilknyttes din virksomhed efter behov. Derudover har vi en ambitiøs certificering i støbeskeen, som skal gøre det nemmere for forbrugere at navigere i den digitale jungle.

Comply by Innovation Lab Produkter

Compliance

Comply by Innovation Lab hjælper organisationer med at leve op til persondataforordningen.

Compliance undervisning

Det kan være en svær opgave at få alle med om bord i en hvilken som helst change management opgave.