product

Brugerinterview

Forfatter: 
jarle
Produkt kategori: 
Workshop
Pris(er): 
Fra 10.000 kr.
Kom tættere på brugerne ved at besøge dem sammen med en professionel interviewer
 • Hvem har større udbytte af at kende jeres bruger, end jer selv?
 • Kan man opnå en dybere indsigt, end ved selv at møde brugeren?

Gør som de mest succesfulde

Airbnb har set det! En del af deres succes er, at de helt op til øverste led i deres organisation løbende besøger deres brugere. Få har så god en brugerindsigt, som de har. Det kan I også få!

Med et brugerinterview får I mulighed for selv at komme med en erfaren interviewer på besøg hos jeres brugere, hvor vi sammen danner os et billede af brugerens hverdag, rutiner, værdier, glæder, frustrationer mm. Disse besøg er naturligvis designet og tilpasset jeres individuelle behov.

Besøgene følges op med en workshop, hvor I deler de opnåede brugerindsigter I enkeltvis har været ude og indsamle. Innovation Lab faciliterer en workshop, som er udviklet til at koncept-/ideudvikle på baggrund af de brugerindsigter, I selv har indsamlet.

Slutresultatet er en eller flere hel konkrete produkt-/konceptforslag baseret på jeres opnåede brugerindsigter.   

Det får I:

 • Førstehåndsindsigt i jeres brugeres hverdag: 5 medarbejdere kommer med på hver deres besøg
 • 5 interviews med mennesker fra kernemålgruppen
 • Konkrete produkt- og servicekoncepter udviklet på baggrund af interviews
 • Indsigt i, hvordan I selv kan arbejde videre med at omsætte brugerindsigt til konkrete produkter

Et typisk forløb:

 1. Opstartsmøde med valg af målgruppe
 2. Rekruttering og aftaler med interviewpersoner
 3. Fem brugerinterview med kernemålgruppe (1 interviewer + 1 medarbejder på hvert interview)
 4. Gennemlytning og referater af interviews
 5. Workshop med deling og konceptudvikling (1 dag)

I kan tilkøbe et opsamlende konceptkatalog med output af workshoppen.

Foto: ThisParticularGreg, Flickr