Product

  • Brugestudier og indsigt i kunder
  • Brugestudier og indsigt i kunder

Brugerstudier

Forfatter: 
jarle
Category: 
Projekter
Fordi forståelse og indsigt betaler sig

Produkter udvikles ikke længere primært efter, hvad der teknologisk er muligt. Brugere involveres aktivt i processen frem mod at kunne besvare spørgsmålet ”hvad giver mening?” med relevante produkter.

Erfaring viser, at alle udviklingsprocesser kan opnå en højere kvalitet gennem inddragelse af en gennemgående forståelse for den kontekst produktet skal indgå i - både under udvikling, produktion, salg og i den endelige brugssituation.

Innovation Labs antropologer og etnografer anvender en række forskellige metoder til at opsøge og inddrage viden om brugere i udviklingsprocesserne. De etnografiske brugerstudier anvendes primært til at afdække uartikulerede og ikke-erkendte behov hos brugerne.

Vi arbejder ud fra segmenterede personas og med forskellige etnografiske metoder: Observationer, interviews og cultural probes, samt customer journey og service design.

Materialet indsamles, analyseres og præsenteres i overbliksform.

Evnen til at forny sit sortiment, skifte retning og følge med markedet er efterhånden lig konkurrenceevnen

Brugerinddragelse - Erfaring og referencer

Innovation Lab har omfattende erfaring med  brugerinddragelse, antropologiske undersøgelser og produktudvikling samt facilitering af workshops, netværk, kurser og kollektive forløb for offentlige institutioner og organisationer der ønsker at højne deres innovationspotentiale.

Innovation Lab er Danmarks første innovationshus og har altid haft stort fokus på brugeren i projektsamarbejder. Koblingen mellem opgaver for det offentlige, C20-indeksets succesvirksomheder samt vækstlagets gazeller har givet Innovation Lab indsigt i hvad der kræves for at skabe rammer og gode projekter i forskellige sammanhænge.

Projekter med dyb brugerinvolvering:

Tivoli Friheden, Creative Company, Post Danmark, Falck, TDC, LEGO, VESTAS, Danske Bank, Tulip o.m.a.