product

Co-Poker Workshop

Forfatter: 
nicolai
Produkt kategori: 
Spil
Pris(er): 
30.000 kr. - 4 timer for op til 30 pers.
Idéudvikling i spilform

Spil jer frem til nye løsninger og bedre services. Hjælp hinanden med at knække de hårde nødder. Med Co-Poker får I et enkelt cocreation værktøj til at gøre en kompleks proces ganske håndterbar. Det er ikke bare en sjov måde at gå til problemstillingerne - det er reelt en måde at udnytte viden og kompetencer på tværs af afdelinger og fagskel på og komme op med helt unikke løsninger.

Der er brug for nytænkning og anderledes løsninger overalt. Med Co-Poker sammensættes forskelligartede fagligheder, baggrunde og brancher med det formål at skabe helt nye ideer. Spillet tager udgangspunkt i deltagernes egne oplevede udfordringer, og kombinerer deres erfaringer og ideer på tværs af deres faglige og forretningsmæssige tilhørsforhold - i fælles ideer. Co-poker kickstarter en co-proces, hvor det er tilladt at tænke radikalt og prøve nogle HELT nye kombinationer af!

Når vi spiller co-poker med organisationer og virksomheder, indleder vi ofte processen med et inspirationsoplæg, der giver ideerne flyvehøjde. Dette foredrag trækker tendenser frem på tværs af brancher og sektorer med baggrund i den digitale udvikling, og i hvad ny teknologi gør ved mennesker, forretning og organisationer. Vi har god erfaring med at det højner den efterfølgende idégenerering og diskussion, når deltagerne fletter inspirationerne ind i deres ideer til løsning af egne problemstillinger.

Co-Poker er perfekt til at samle mennesker fra forskellige virksomheder og organisationer, eller til at invitere brugere/borgere med i en rigtig co-proces. Men som det ses af ovenstående kan det også bruges som dialogværktøj internt på en arbejdsplads. Man lærer utroligt meget om sine kollegers (nogle gange skjulte) kompetencer, og spillet får dem “i spil” på en skæv måde, der ofte rokker ved vanetænkningen. Vi har spillet Co-Poker med Topdanmark, Nets, Danske Bank, Odense Kommune, Red Bull, Phillips med flere.

SÅDAN FOREGÅR DET

I kan spille Co-Poker 4-60 personer og bliver placeret ved “spilleborde” med 4-6 personer om hver spilleplade. Der er minimal forberedelse, selvom det er relevant på forhånd at have overvejet, hvilke problemstillinger, I kunne tænke jer at arbejde med: 

  • Er der processer I ønsker at forbedre?
  • Vil I lave grundlaget for ny produktudvikling?
  • Ønsker I ideer til nye services?

På dagen faciliterer Innovation Lab spillet og styrer jer igennem inspirationsoplæg og spilleregler. Vi sikrer, at I får de skæve indspark med ind i jeres ideer, som tager udgangspunkt i jeres egne oplevede problemstillinger. Vi slutter af med præsentationer og pointgivning til de bedste ideer, der er opstået omkring spillebordene.