product

Den Transformative Organisation

Forfatter: 
martin
Produkt kategori: 
Foredrag
Organisationens transformation til den Digitale Tidsalder

Det digitale mindset

Hvis virksomheder i dag vil skabe et levedygtigt fundament i en stadigt mere foranderlig og forbundet verden, så kræver det et nyt og digitalt mindset på tværs af organisationen. Når vi taler om et digitalt mindset, så mener vi ikke mere magt til IT-afdelingen eller endnu flere devices - men at hele organisation forstår og udnytter digitaliseringens muligheder. For det er i sandhed "mulighedernes tid", men også en tid hvor vi må opruste vore organisationers evne til at håndtere forandringerne skabt af digitaliseringen.

Kravene til fremtidens organisationer er: Agilitet, Åbenhed og Skalérbarhed

Fremtidens konkurrencefordel er at kunne omstille sig skiftende brugerbehov, teknologier og trends for at forblive relevant. Vores bud på netop dette er den Transformative Organisation - en afprøvet skitse for organisationsudvikling. Vi har analyseret utallige organisationer og deres kamp for at blive "forandringsdrevne". Fra teknologi-mastodonter i Silicon Valley, til mellemstore skandinaviske virksomheder og iværksættere. De 8 "battlegrounds" for den Transformative Organisation er:

  • Organisationens formål
  • Lederskab
  • Talent
  • Strukturer & Processer
  • Aktiver, værktøjer og miljø
  • Motivationsfaktorer
  • Medarbejdere
  • Eksterne

Foredraget vil gennemgå hvert fokus med eksempler og konkrete "how-to's", eller med fokus på udvalgte områder. I vil vil blive udfordret på jeres måde at produkt- og forretningsudvikle, arbejde og organisere jer på idag, men også inspireret til hvordan I transformerer Jer til en mere agil, åben og skalérbar organisation.

Foredraget kan give inspiration taktisk og operationelt eller tilpasses et mere strategisk fokus. Egner sig også som workshop med fokus på udvikling af produkter/services, forretningsmodeller eller organisationen.