product

Design

Forfatter: 
Jon Gotlev
Produkt kategori: 
Digital
Pris(er): 
Afhænger af projektets omfang - Ring for nærmere
Fra komplet visuel identitet til visitkort, brochurer, plakater, roll-ups, email signaturer, logo m.m.

Din visuelle identitet spiller en vigtig rolle både internt i virksomheden og eksternt. En sammenhængende identitet kan være afgørende for din virksomheds succes.

Internt anvendes denne identitet af medarbejdere, som spejler sig i de værdier og det image virksomheden ønsker at agere efter og udstråle. Når medarbejdere er ude at repræsentere virksomheden, både formelt og uformelt, er din visuelle identitet med til at forme den offentlige opfattelse af organisationen.

En stærk og sammenhængende visuel identitet spiller også en vigtig rolle for markedets modtagelse af organisationen. Kan der skabes en tydelig forbindelse/et match mellem virksomhedens kultur, visioner samt værdier og det image der udstråles via logo, trykte medier, reklamer, email-signaturer, visitkort etc. øges mulighederne for at tiltrække eller vedholde flere kunder. Er der derimod ingen sammenhæng mellem den måde organisationen agerer på og det virksomheden kommunikerer/signalerer til offentligheden kan der opstå tvivl om virksomhedens troværdighed.      

Ydelser

Hos Innovation Lab tilbyder vi:

  • Udvikling af visuel identitet
  • Komplet remake/relaunch af din eksisterende visuelle identitet
  • Design af brudstykker af din visuelle identitet (herunder visitkort, brochurer, plakater, roll-ups, email-signaturer, logo, grafisk udtryk på hjemmeside m.m.) 
  • Brugercentreret/kundecentreret design 

Uanset om der måtte være tale om en komplet løsning, eller om der ønskes hjælp til design af mindre brudstykker hjælper Innovation Lab med, at udtrykke det ønskede budskab på en måde så kunden forstår det, og således der er et konsekvent udtryk i jeres visuelle identitet.  

Ring til os og hør nærmere om hvordan Innovation Lab kan hjælpe dig gennem designprocessen.