Product

  • Disruption

Disruption

Forfatter: 
peter
Category: 
Foredrag
Forstå disruption og hvordan det påvirker din virksomhed

Disruption og digital disruption er nye buzzwords i Danmark - og hver gang man hører nogen udtale sig, bliver man ofte snarere forvirret end oplyst. I bund og grund er det dog rigtig simpelt og vigtigt for din virksomheds overlevelse.

Hvad er Disruption?

Disruption betyder direkte oversat forstyrrelse - eller en forstyrrelse af eksisterende forretningsmodeller. 

Disruption er ikke et nyt begreb. Når nye teknologier eller ideer gør det muligt at tilfredsstille kunders behov eller ønsker bedre eller billigere, er der tale om disruption. Et eksempel kan være bilen. Bilen har vist sig at løse behovet for transport markant bedre end hestevogne. Således har biler skabt en forstyrrelse eller disruption af markedet for hestevogne. 

Med den eksponentielle teknologiske udvikling er mængden og hastigheden af den forstyrrelse, som sker i en lang række industrier, eksploderet. I kraft af en fortsat eksponentiel udvikling, kan en hastigt voksende mængde behov og ønsker løses bedre eller billigere, ved hjælp af nye teknologier. Det er denne udvikling, man kalder digital disruption - en præmis for fremtidens erhvervsliv.

Hvorfor er det vigtigt?

I takt med den hastigt foranderlige teknologiske udvikling og de disruptions, som findes af eksisterende forretninger stiger, stiger truslen også for, at det vil ramme flere og flere virksomheder. Forskning viser, at når der sker en hurtig udvikling og disruption af markeder, er det sjældent de eksisterende spillere, som kan indfange potentialet i dette.  De principper og procedurer, som sikrer en veldrevet eksisterende forretning, vil som oftest forhindre det nye potentiale i at blive udnyttet - snart er det for sent og en konkurrent har overtaget.

“We didn’t do anything wrong, but somehow, we lost”
Nokia CEO Stephan Elop, da selskabet blev købt efter massiv tilbagegang

I kan gøre noget

Heldigvis er der en lang række ting, man kan gøre for at vende denne umiddelbare udfordring til et aktiv for udvikling og nye indtægter, samtidig med at man beskytter den eksisterende forretning.

Foredraget 

Baseret i inspirerende eksempel-cases giver foredraget:

  • En grundlæggende forståelse for disruption
  • Et overblik over trusler og muligheder forbundet med disruption for jeres virksomhed
  • Indblik i, hvad der kan ske over de næste 10-20 år - med udgangspunkt i jeres virksomhed.
  • Konkrete forslag til, hvordan I kan beskytte den eksisterende forretning, og ting jeres virksomhed kan gøre.