Product

  • fremtidens-kommunikation

Kommunikation med det offentlige

Forfatter: 
jarle
Category: 
Foredrag
Foredrag om fremtidens kommunikation med det offentlige

Kommunikation - borgere vs det offentlige

Det offentlige er under pres fra adskillelige sider for at opfinde nye og smartere måder at løse de offentlige opgaver på. Borgernes forventninger til den offentlige service flytter sig i takt med, at private virksomheder i stigende grad konkurrerer på innovation af nye brugervenlige digitale services og excellent kundeservice. Det gør det svært for det offentlige at følge med i det nødvendige tempo. Samtidig ændres nye generationers opfattelse af det offentlige.

Foredraget vil gennem internationale cases belyse udfordringer såvel som muligheder og perspektiver.

  • I får indblik i fremtidens borgere og hvordan I tilrettelægger kommunikationen bedst muligt.
  • I får viden og inspiration til fremtidens kommunikation og de mange digitale løsninger der støtter op om dette.
  • I får indsigter fra internationale eksperter og deres bud på fremtidens kommunikation.
  • I får indsigt i hvordan I kan levere exceptionel kundeservice, bedre videndeling på tværs i organisationen, optimerede arbejdsprocesser og meget, meget mere. 
Frem mod 2020 skal den offentlige sektor i langt højere grad indrette opgaveløsningen med fokus på at udnytte digitalisering til at sætte borgernes og virksomhedernes behov i centrum for udvikling af en mere moderne service.
Foreløbigt målbillede for digitalisering af den offentlige sektor i 2020, 23. februar 2015

Millenials og digitals indfødte

I 2025 består 75% af arbejdsstyrken af Millennials (Generation Y), som er de digitalt indfødte fra 1983 eller senere. De har en anderledes tilgang til brug af teknologi, hvor de er ”super connected” på de digitale medier og forventer, at virksomheder og organisationer også er det.

Deres autoritetstro og forståelse for offentlige processer, lovgivning og paragraffer er også en anden end for de generationer, som er vokset op i en mere analog verden. Det betyder, at det offentlige skal være klar til at forstå og omfavne nye generationers behov og adfærd på de digitale kanaler.

"Glem informationsoverload! Brugerne vil fortsat søge produkter, værktøjer og services, der giver dem relevant, nyttig og rettidig information – på en forståelig, intuitiv og handlingsrettet måde" - Trendwatching 2015

Med foredraget omkring fremtidens kommunikation får I belyst hvilke trends og tendenser der eksisterer på markedet pt, og hvordan det vil forme fremtidens kommunikation.

 

(Vi har lavet en analyse for Digitaliseringsstyrelsen omkring fremtidens digitale kommunikation, hvor vi er gået i dybden med trends, tendenser og teknologier men også med vilkår, adfærd og mennesker. Et outside-in perspektiv med inddragelse af internationale eksperter til at komplimentere deres eksisterende strategi og organisation. Læs mere her omkring samarbejdet med Digitaliseringsstyrelsen omkring Fremtidens kommunikation)