Product

  • fremtidens-kompetencer-administration

Fremtidens kompetencebehov - administration

Forfatter: 
jarle
Category: 
Kurser
Price(s): 
25.000,-
Hvordan vil de administrative opgaver se ud i fremtiden, og hvilke kompetencer er der behov for. Bliv klædt på til en fremtid i forandring!

Kursus i fremtidens kompetencebehov

Innovation Lab har strikket en kursusdag sammen der har til hensigt at udvikle de administrative medarbejdere og opkvalificere dem i forhold til fremtidens kompetencebehov. Med baggrund i Innovation Labs arbejde omkring ny teknologi, mennesker og forretning de sidste 15 år er det tydeligt at det næste store indsats område bør være inde i organisationerne selv.  

Kurset er praktisk og pragmatisk.

 

FORMÅL

Kurset har til formål at rykke ved forestillinger og tanker omkring ”almindelige” administrative arbejdsopgaver, og kurset vil inspirere til nye måder at gøre tingene på. 

Det administrative personale er særdeles stærke ressourcer. Deres personlighed, faglige styrker og unikke indsigt i virksomheden, processer og mennesker vil gøre dem til endnu stærkere ressourcer i fremtiden. Den administrative medarbejders arbejdsprocesser og fagområde vil ændre sig i takt med udviklingen. Men gennem en åben tilgang og kurset Fremtidens Kompetencebehov vil den administrative medarbejder selv være med til at definere og udvikle vedkommendes nye arbejdsopgaver, samt hvor og hvordan netop de kan gøre en forskel i organisationens fremtidige virke.

Med baggrund i et oplæg omkring den hastige udvikling og hvad fremtiden byder på af ændringer for organisationer, arbejdsprocesser og arbejdsområder vil Innovation Lab tydeliggøre nødvendigheden for nytænkning og for at tilpasse sig den nye virkelighed. Oplægget vil være et inspirationskatalog med fokus på muligheder og positive perspektiver ligesom det vil forsøge at mindske de skræmmende nuancer der ofte kan ligge som undertoner i organisatorisk forandring.

Kurset vil give deltagerne indblik i de muligheder, og udfordringer, som den digitale udvikling medfører. Deltagerne vil arbejde med deres egen funktion i forhold til organisationen og samfundets udvikling. Kurset som helhed vil give deltagerne indblik, idéer og perspektiver i forhold til vedkommendes faglige udvikling og fremtidige arbejdsområde.

Hvis du vil vide mere om de ændringer der sker, og hvad det hele betyder, kan du læse blogposten om Revolutionen og fremtidens arbejde

 

Fremtidens administrative medarbejder

PROGRAM

(Såfremt det ønskes kan kurset udvikles til specifikke behov) 

Intro til dagen

Dagens oplægsholdere og facilitatorer præsenterer dagen samt tankerne bag.

Oplæg omkring fremtidens kompetencebehov

Foredrag omkring fremtidens medarbejdere, trends og tendenser fra den hastigt ændrede hverdag og virkelighed. Den administrative medarbejders opgaver vil i fremtiden gå fra at være rutineprægede og indtastningsrelaterede, og vil i stedet blive afløst af behov for kommunikative, planlæggende, udviklende og rådgivende kompetencer – både som opgaver men også som grundlæggende mindset.

- Eksemplificeret gennem best case eksempler viser oplægget forskellige måder at løse opgaver på i fremtiden. Oplægget giver indsigt i, og forståelse for, det skift og de positive ændringer digitaliseringen allerede har medført. Kurset vil desuden kortlægge en række løsninger, metoder og fremgangsmåder til inspiration, deriblandt løsninger som kan implementeres hvor det giver mening.

Endvidere kan oplægget om fremtidens kompetencebehov også ligge til grund for en diskussion omkring mindset og tilgangen til opgaver i dagligdagen.

Workshop del 1

Inddeling i grupper med forbehold for eksisterende team størrelser

Der vil være fokus på nytænkning og at tænke ud af boksen. At sætte de gode løsninger i systemer, samt at se muligheder for udvikling i egne arbejdsopgaver og eksisterende processer.

Med baggrund i formiddagens oplæg vil workshoppen klæde deltagerne på til at analysere deres egen praksis i forhold til fremtiden. Gennem forskellige metoder og modeller vil deltagerne arbejde med eksisterende arbejdsområder/opgaver og hvordan deres job vil se ud i fremtiden.

Der vil være fokus på status quo, eksisterende ressourcer og kompetencer. Afhængigt af deltagernes fremgang kan der åbnes op for del 2 og arbejdet med hvilke kompetencer og opgaver der vil være behov for i fremtiden.

Frokost

Workshop del 2

Fremtidens administrative medarbejder hos <indsæt din organisation>

Der arbejdes videre med hvordan eksisterende arbejdsopgaver vil blive afløst af nye og andre, men med større fokus på hvilket kompetencebehov det kræver. I forlængelse heraf udarbejdes en gap-analyse ift eksisterende praksis og arbejdsområder. Ligeledes arbejdes der i grupper på hvordan skiftet til den digitale virkelighed kan realiseres på den bedste måde, og hvordan deltagerne kan forme sin plads i den nye virkelighed.

Fremlæggelse

Vi samler op på dagens arbejde og de forskellige grupper får mulighed for at fremlægge deres ”fremtidige arbejdsopgaver/kompetencer” og eventuelle perspektiver for hinanden, til gensidig inspiration.

 

*Udvidelsesmulighed: Hjemmeopgaver ift, hvordan relaterer dagens input sig til medarbejdernes kompetenceprofiler som for eksempel Insight, Belbin, Garuda etc.

 

HVEM: Kurset henvender sig hovedsageligt til administrative medarbejdere.

PRIS: 25.000,-    

(Åbne kurser 2.995,- pr. medarbejder og for 1.995 for medlemmer)

Prisen er ekskl. moms og transportudgifter.

 

Kontakt os i dag

Vi håber ovenstående har vakt jeres interesse og vi ser frem til at høre fra jer. Kontakt endelig Jarle Kondrup for mere info, for at fastsætte dato og/eller for at afstemme forventninger til kurset.