Product

  • Sales Growth Hacking Innovation Lab

Growth Hacking

Forfatter: 
kia
Category: 
Projekter
Hack jeres salgsperformance!

Skal din virksomhed eller afdeling hæve jeres salgsresultater, sker det ikke af sig selv. Skal det lykkes at skabe noget ekstraordinært og fastholde de gode resultater år for år, kræver det en holdindsats og de rigtige aktiviteter. 

Med vores Growth Hacking format ved hånden sikrer I, at I på den afsatte tid kommer i mål med en struktur for jeres fremtidige indsatser. Formatet indeholder bl.a. en “Growth Map” og en plan for eksekvering - en såkaldt “Road Map”, som hele teamet har bidraget til med deres kompetencer og med deres klare ansvarsområder in mente. Vores erfaring fortæller os desuden, at en god forberedelse til Growth Hacking er at gennemføre vores “state of sales”- analysen, så udgangspunktet for at udviklingen er kendt, men afhængig af gruppens og opgavens størrelse vælges det format, som passer bedst til den enkelte virksomhed.

Et generisk forløb kunne se sådan ud: 

  • Vi gennemgår virksomhedens “state of sales” og målgruppe. På den måde, har alle samme udgangspunkt.
  • Innovation Lab gennemgår cases og sammenhænge, der belyser værktøjer og metodikker, som andre virksomheder har haft succes med til inspiration for det videre arbejde. 
  • Med udgangspunkt i Innovation Labs forarbejde - og afhængig af opgavens og teamets størrelse - finder vi sammen frem til, hvilke ændringer der kan laves i de eksisterende salgs-og marketingaktiviteter og måden de bliver drevet på, i ønsket om vækst. Det er i denne proces, at den endelige Growth Map udarbejdes.
  • Når virksomhedens Growth Map er på plads, udarbejdes der en Road Map - denne plan  sikrer, at virksomhedens visioner med den nedsatte Growth Map, udføres i praksis og indeholder uddelegering af ansvar og tanker om reelle delmål. 

Forløbet afsluttes med en opsummering af den nye Growth Map og dertilhørende Road Map for de resterende i virksomheden - opgaverne udføres herefter internt eller  evt. med den aftalte assistance fra eksterne partnere. 

Praktisk information: Forløbet varer 2 hele dage, hvoraf dag 1 tildeles udarbejdelsen af et Growth Map og dag 2 tildeles Roadmap - desuden indledende og opsummerende møde samt forberedelse af Innovation Lab.