product

Hackathon med slutbrugere

Forfatter: 
nicolai
Produkt kategori: 
Workshop
Pris(er): 
40.000-100.000 afhængig af varighed og deltagere
Lad brugerne hacke jeres produkter og services, og find nye muligheder i jeres forretning

En “Hackathon” er et all-in-one innovationsforløb fra formulering af udfordring over idégenerering til udvælgelse, prototyping og pitch af ideerne. Det er sammensat af ordene “hack” - det at skille et givent produkt ad og samle det på en ny måde, så det opfylder ens egne behov - og “marathon” - et hårdt og intensivt forløb. Til forskel fra de fleste idéudviklingsforløb har Hackathons ofte større fokus på den fysiske udformning og fremvisning af ideer og produkter. Og så er der den helt store forskel, at man ved en Hackathon lader andre “hacke” sine udfordringer. Det er en oplagt måde at involvere brugere og borgere i produkt- og serviceudvikling, fordi de skal arbejde konkret med ideerne i stedet for blot at meningsudveksle (som man typisk gør ved fokusgrupper).

HVORFOR HACKATHON?

Hackathons vinder frem flere og flere steder og hos Google og andre i Silicon Valley er det blevet et fast tilbagevendende event, hvor man på kort tid kan få adgang til en masse ideer, som man ikke selv havde tænkt på. Uanset hvor dygtig man er, og hvor godt man kender sit produkt eller sin service, så kan man ikke forudse det utal af måder, som brugere ville kunne tage det i anvendelse, hvis de fik frit slag for at kombinere og tænke ud af boksen.

Det er vedkommende: På Hackathons inviteres brugerne til at løse jeres udfordringer på deres måde. Det giver altid nye vinkler. Deltagerne engagerer sig og de vil skabe vedkommende ideer og løsninger. Det er helt afgørende i forhold til at lave produkter og services, der er relevante og værdiskabende for slutbrugerene. Prøv at forestille dig, hvordan dine egne kunder eller slutbrugere kunne bidrage til løsninger og ideer til services og produkter, hvis de blev faciliteret igennem et struktureret forløb?

Udbyttet er håndgribeligt: Er der noget mere dræbende end en innovationsdag, der ender med en række plancher med ideer som: ”vi skal være bedre til at servicere kunderne”, ”mere kvalitet i produktudviklingen” og ”ledelsen skal lære, at forandring sker på alle niveauer”. I hackathons har vi skarpt fokus på prototypeudvikling. Her skal deltagerne tænke visuelt og praktisk omkring deres idé, og output af disse dage bliver altid meget håndgribelige.

SÅDAN FOREGÅR DET

Vi laver en- og to-dages hackathons. Indenfor denne periode gennemgås en hel ideation-proces fra formulering af udfordring til pitch af idé og prototype. Herefter kan man ret hurtigt udvælge én eller flere koncepter, som I ønsker at arbejde videre med i forhold til konceptualisering, udvikling og implementering.

Det bedste resultat får I, hvis I blander deltagerne: Jeres projektmedarbejdere fra forskellige afdelinger sammen med slutbrugere, kunder og evt. partnere.

Typisk vil dagen starte med en introduktion til hackathon. Herefter indkredses den problemstilling, som I på forhånd har besluttet, at der skal arbejdes med. Innovation Lab motiverer deltagerne til at tage afsæt i deres egen kontekst og motivation for emnet, og allerede her kan I lære meget om jeres brugere. Innovation Lab holder også et kort inspirations indlæg med skæve vinkler på jeres problemstilling. Dette hjælper deltagerne til at tænke udover de vante løsninger. Herefter idégenereres der i teams, og Innovation Lab benytter ideation værktøjer til at få processen på gled, så det bliver mere og andet end en traditionel brainstorm. De bedste ideer prototypes og visualiseres allerede nu, for at lade endnu flere refleksioner, ideer og justeringer komme på bordet. Ideer er intet værd før de realiseres, og på hackathons kommer vi så tæt på en realisering, som det er muligt på en workshop. Der afsluttes med pitches af ideerne.