product

Idea Management Tool

Forfatter: 
Michael Jørgensen
Produkt kategori: 
Digital
Pris(er): 
---------------------------------
Effektivisér innovationsprocessen med IMT

Med Idea Mangament Tool (IMT) er visionen for Innovation Lab, at øge effektiviteten af virksomheders innovationsprocesser og hjælpe dem med, at håndtere og realisere flere idéer til innovative produkter og services. 
Kort sagt er IMT et web-baseret Idea Management Tool bygget op om Innovation Labs systematiske ideation-proces. Læs mere om tankerne bag IMT herunder, eller få et hurtigt overblik over IMTs nuværende design, via en kort introduktionsvideo af værktøjet: https://www.youtube.com/watch?v=NQlTYD3h__k   

VI SØGER PILOTER!

IMT er under udvikling, men klar til action! Vi vil løbende tilføje nye features efterhånden som vi lærer, hvad I som brugere har af behov og ønsker. For at fremskynde denne indlæring har vi brug for et sæt af engagerede pilot-virksomheder. Med en pilot-aftale vil det være muligt for pilotforløbsdeltagere, at få en direkte indvirkning på den endelige udformning af IMT og være med til at skabe et værktøj som vil pionere Idea Management værktøjer, som vi kender dem i dag. For mere om Pilotaftalen, IMT-prislisten og svar på FAQ's vedr. IMT se: PDF iconimt_-_info.pdf 

MEN HVAD ER IMT?

Værktøjet tager afsæt i Open Innovation paradigmet og er designet til at samle og fokusere virksomhedens ideskabelse og videre konkretisere disse idéer til færdige løsningsforslag med uddybende og detaljerede beskrivelser samt en konkret handlingsplan for realisering. Fokus har været at udvikle et brugervenligt og strømlinet værktøj, således alle medlemmer i virksomheden forstår og kan overskue brugen af det.

IMT er designet på baggrund af års erfaring med innovationsprocesser i forskellige organisationer, og er baseret på principperne:

  • Den største udfordring i dag er ikke at få mange idéer, men at udvikle de rigtige idéer og kvalificere dem.
  • Der skal arbejdes systematisk med innovation for at det lykkes – men med rum til frihed og vildskab.
  • En innovativ kultur kræver at alle har mulighed for at blive involveret og hørt. 


IMT kombinerer dette i en web-baseret løsning, tilgængelig for hele organisationen, samt kunder og samarbejdspartnere hvis det ønskes. IMT gør det muligt at udnytte alle tilgængelige ressourcer i kvalificeringen af idéer og udvikle dem struktureret til konkrete og velbeskrevne løsningsforslag. 

INNOVATIONSPROCESSEN

Innovationsprocessen er ofte svær at definere. Hvor opstår mulighederne? Hvordan spotter man udfordringerne? Og hvor kommer de gode idéer egentlig fra? Uden struktur, råder kaos og potentiale går tabt. Med IMT integreret i innovationsprocessen er det muligt på struktureret vis, at identificere udfordringer og innovationsmuligheder, som derefter kan deles med interne og/eller eksterne interessenter.

WORKSHOP

Idégenereringsworkshops er bredt anvendt og kan være fantastiske til at genere idéer med et klar fokus. Desværre er disse tidskrævende at stable på benene, og ofte er antallet af deltagere begrænset på grund af forskellige praktiske årsager. IMT gør det muligt, at genskabe og understøtte workshop-formatet i større skala og hurtigere, ved at tilbyde et idégenererings- og innovationsværktøj der kan kombineres med organisationens eksisterende processer. Med IMT er det nemt og hurtigt, at udvikle idéer indenfor en specifik forretningsrelevant udfordring, kollaborativt udvikle disse idéer og udvælge de rigtige idéer til videre kvalificering og uddybelse i et detaljeret løsningsforslag. På den måde effektiviseres innovationsprocessen, idéer opsamles fra hele organisationen og relevante eksterne interessenter, idéers markedspotentiale valideres og en platform for en innovativ kultur, kreativitet, videndeling og gennemsigtighed.