product

  • Louise

Indret dig til innovation

Forfatter: 
nicolai
Produkt kategori: 
Workshop
Pris(er): 
Foredrag: 15.000 kr.
Din indretning har direkte betydning for din bundlinje!

Et fedt kontor og den rigtige indretning er ikke bare godt for innovationsevnen i din virksomhed – det er også rigtig vigtigt for din bundlinje. Hjerneforskning og store studier af high performance kulturer og teams er nemlig med til at afsløre at vores indretning kan gøre en kæmpe forskel i vores daglige arbejde, som kan betyde op til en 31%s øget produktivitet og en 3 dobling af kreativiteten. Verdens mest innovative virksomheder som Facebook, Pixar, AirBnB, Dropbox og Google tager alle deres indretning meget seriøst, det har vi i Innovation Lab fundet ud af når vi har besøgt dem i Californien, og interviewet dem om sammenhængen mellem strategi, innovation og de fysiske kvadratmetre. De har målt og vejet, at indretningen  er en af de vigtigste elementer i kulturen når der skal skabes videndeling på tværs, nedbrydes silo-strukturer og skabe et miljø for radikale ideer og kreativitet.

Workshop- og projektprocessen

Der ligger altså en enormt vigtig proces forud for indretningsarkitekterne & møbelleverandørernes rolle i indretningen. Processen afhænger af omfanget af projektet. I den lette ende ligger foredrag & workshops, der giver inspiration og kan kickstarte et indretningsforløb. I den tungere ende ligger konceptkatalogudvikling og totalindretning som Innovation Lab har arbejdet sammen med ex. ATEA og Bestseller omkring. Nedenfor en let skitsering på et projektforløb: 

Kulturanalyse 

En analyse udført af forretningsantropologer der går bag om kulturen og  stiller ind på muligheder og udfordringer i det daglige arbejde. Hvornår er produktiviteten og effektiviteten højest, og hvad med kreativiteten, innovationen og nytænkningen? Hvor og hvornår sker det – i hvilke omgivelser, i hvilke typer af møder og workshops og sammen med hvilke medlemmer af organisationen?

International viden

Inspiration fra verdens mest innovative virksomheder, førstehåndsinterviews med Pixar, Google, Facebook, Dropbox, AirBnB, IDEO, Stanford d.school etc., der afslører hvorfor strategi, innovation og de fysiske rum hænger så meget sammen. Erfaringer fra åbne storkontorer til  mindre projektrum, indretning af mødelokaler, war-roms og social sfærer der opfordrer til videndeling og innovation.

Workshops

Kulturanalysen og den internationale viden fra frontløberne sammensmeltes i en workshop med en dedikeret arbejdsgruppe, så afsættet for implementeringen af de nye måder at arbejde og indrette sig på, sker med den rigtige forudsætning og afsæt i den eksisterende kultur. Den internationale viden sørger for tilstrækkelig grad af radikalitet i ideudviklingen.

At involvere medarbejderne/en arbejdsgruppe i processen er enormt vigtigt da det skaber ejerskab over løsninger og kendskab til principperne bag – der gør at indretning ikke bliver en ”engangsløsning”, men et kulturelement der naturligt udvikler sig over tid i takt med nye behov, ansatte, projekter ol.

Konceptudvikling

Ideerne fra de afholdte workshops sammenholdes med international best practise og danner fundamentet for konceptrapporten der beskriver min. 10 indretningskoncepter detaljeret. Koncepterne er alle inklusiv en implementeringsguide – og Innovation Lab har mulighed for at koble arkitekter på i denne fase, som 2rethink, beskrevet forneden.

Vores kontorer er altså ikke BARE et sted hvor vi skal sidde og arbejde, vores kontorer skal fungere som en facilitator af innovation, af videndeling, af kultur og som en silonedbryder i store virksomheder. Det rigtige arbejdsmiljø tiltrækker talenter og giver PR, og studier viser endda at medarbejderne opfatter deres virksomhed som mere innovativ der hvor man arbejder med systemisk med indretningen. Innovation Lab har rådgivet og lavet komplette Workspace koncepter for ATEA, Bestseller, Aarhus Kommune, LEGO, Radisson Blu og Vestas. Det er nogle af de bedste projekter at lave – for det gør en kæmpe forskel for de ansatte, for innovationsevnen – og for kulturen i virksomheden!