Product

Internet of Things Makeover

Forfatter: 
jimmi
Category: 
Workshop
Price(s): 
45.000
Hvordan vil dine produkter se ud?

Er du klar?

Er din virksomhed klar til en Tingenes Internet-tid med IoT, Wearables og sensorer til opsamling af data overalt? Hvordan vil dine produkter se ud? Hvordan påvirker udviklingen  din forretningsmodel, strategi og organisation?

Innovation Lab gennemgår i samarbejde med Jer, virksomhedens produktportefølge og vi arbejder os derfra frem til en Produkt Makeover, hvor digitaliseringen slår igennem på både produkt-, strategisk og det organisatorisk plan.

På en heldagssworkshop indleder vi med et overblik over de vigtigste teknologier, forretningsmodeller og de dygtigste virksomheder, som allerede har taget springet og skaber ny værdi med Tingenes Internet og digitalt forstærkede kerneprodukter. Herefter udvikler vi i fællesskab med jer, en række koncepter baseret på brugerbehov - det handler om at forelske sig i problemet, ikke kun løsningen. Afslutningsvis kan Tingenes Internet som helhed og koncepterne analyseres ift. den eksisterende strategi og organisation formuleret som en gap-analyse.

Vores krav til dig:

  • Du har en portefølje af fysiske produkter
  • Du har identificeret en række udfordringer ift. produkter, markedet og organisationen
  • Du kan afsætte en hel dag for centrale udviklingskompetencer

Du får

  • Heldagsworkshop med begribeligt overblik og håndgribelig indsigt i den nye Tingenes Internet verden med fysiske eksempler, de seneste gadgets og prototyper
  • Koncepter, beskrevet og med angivelser af mulige tekniske løsninger
  • Konkret input til nye forretningsmodeller, strategiske muligheder og organisatoriske tiltag
  • Hands-on erfaring med konceptudvikling med digitale og elektroniske produkter for at motivere jeres IoT-udvikling

Efterfølgende tilbyder vi dig:

  • Invitation til at netværke med andre virksomheder, der også skal til at give kommunikationsevne og ”digitalt liv” til sine fysiske produkter.
  • Produktkoncepter og brugerscenarier fra workshoppen kan visualiseres og uddybende handlingsplaner for strategiske og organisatoriske tiltag kan produceres efterfølgende.