Product

 • oplevelser og innovation workshop branding produktinnovation nytænkning turisme organisation merværdi

Oplevelser og Innovation workshop

Forfatter: 
jarle
Category: 
Workshop
Boost værdiskabelsen i din organisation med oplevelsesøkonomiske strategier

Der er mange penge at hente i oplevelser. Oplevelser kan vækste bundlinjen, øge konverteringen og reducere antallet af kunder der skifter leverandør. Derudover kan oplevelser være med til at skabe de værdifulde følelsesmæssige forbindelser, der gør at kunder husker din organisation og dit brand fremfor konkurrenten.

Respekterede vidensinstitutioner, analytikere og forretningsudviklere fra bl.a. Harvard, McKinsey og Forbes har desuden længe understreget at oplevelser er en god forretning, og at vi benytter tre gange så mange penge på oplevelser end på ting.

Oplevelser bliver i højere og højere grad inkorporeret i produkter og services. For når man forstår hvordan oplevelser er opbygget og hvilke elementer der skaber følelser hos individet, så kan man benytte denne viden i udviklingen af nye og mere værdiskabende løsninger. Løsninger som kunder vil betale mere for, som de husker længere og som de fortæller om vidt og bredt.

Experiences by Innovation Lab ved Jarle Fink Kondrup vil give dig praktiske redskaber og metoder til at benytte teori og metoder fra oplevelsesøkonomi til at højne kundernes oplevelse - både i ift. strategi, markedsføring og processer samt produktet/servicen i din organisation.

”Jeg har sjældent været til et arrangement ude af huset, hvor jeg har fået så meget konkret med derfra. Også på bare tre timer”
Deltager Oplevelser og Innovation seminar, Aarhus 2018

Indhold Oplevelser og Innovationn workshop

Workshoppen starter med en vitaminindsprøjtning af innovative oplevelser og de bedste eksempler på, hvordan andre har brugt oplevelser som et strategisk værktøj til udvikling af succesfulde løsninger. 

Dernæst vil vi arbejde med din/jeres brugerrejse hvor Innovation Lab vil facilitere jeres arbejde med at kombinere kernebrugere med oplevelsesredskaber på en yderst effektiv måde i forhold til at tænke nyt og skabe innovative løsninger.

Når vi har fået udviklet en masse løsninger/ideer, vil vi herefter arbejde med at kategorisere, vurdere og kvalificere dine ideer ud fra forskellige parametre, så du står tilbage med de mest innovative og økonomisk rentable ideer for din virksomhed. 

*Option. Dagen med innovation og oplevelser kan, hvis det ønskes, afsluttes med en implementeringsstrategi. Her lægges en handlingsplan og der kortlægges alt fra udfordringer til potentielle samarbejdspartnere.

Vi er ambitiøse på jeres vegne og har respekt for jeres tid. Du vil således på forhånd modtage et arbejdsark, som du bedes udfylde inden dagen, så du har gjort dig nogle klare overvejelser om dine primære kundetyper og hvordan deres rejse ser ud før, under og efter besøget hos jer. Materialet til hjemmearbejdet er udførligt lavet, så det både er guidende og udfordrende.

Workshoppen henvender sig til:

 • Dig som er træt af at det store fokus på prisen af din ydelse/vare
 • Dig, som ønsker at højne oplevelsesværdien i organisationen og give dine kunder mere værdi for pengene.
 • Dig, som vil forstå dine kunders behov og udvikle konkrete ideer til, hvordan disse behov kan blive opfyldt
 • Dig, som er udviklingsorienteret og som vil have nogle nye innovationsredskaber
 • Dig, som vil skabe en service, der efterlader dine kunder med en god oplevelse
 • Dig, som vil tjene flere penge på dine produkter og services
 • Dig, som har turister som primære eller sekundære kunder, f.eks. attraktioner, overnatningssteder, detailbutikker og spisesteder
”Rigtigt dejligt med et meget konkret værktøj der gør nogle komplicerede innovationsprocesser konkrete”
Deltager Oplevelser og Innovation workshop, København 2018

Dit udbytte ved workshoppen:

Ved at deltage i dette oplevelsesøkonomiske innovationsworkshop får du inspiration til nye måder at skabe værdi i jeres organisation, så det øger kundernes oplevelsesværdi.

Du vil gå fra workshoppen med:

 • Inspiration og viden om oplevelsesmæssig innovation som et redskab til værdiskabelse i din organisation og for dine kunder
 • Konkrete metoder og værktøjer til kontinuerligt at udvikle din organisation, produkter og ydelser
 • Et brugerorienteret syn på din organisation
 • En masse oplevelsesøkonomiske ideer, som du kan implementere i din organisation efterfølgende
 • En handlingsplan der skal gøre implementeringen overskuelig
 • Netværk med andre som arbejder strategisk med oplevelser, internt eller eksternt.

Derudover får du materialerne med som pdf, så I kan arbejde kontinuerligt med oplevelser og innovation i jeres organisation.