Product

Personlige salgs-hacks

Forfatter: 
kia
Category: 
Workshop
Der findes efterhånden lige så mange kursusudbud til sælgere, som der findes sælgere i sig selv. Sælger det? Det tror vi ikke!

Det forholder sig nemlig som regel sådan, at selvom de generiske kurser giver mange gode inputs til deltagerne, så er det alt for ofte tips og tricks, som det kan være svært at overføre til den specifikke sælgers job. Vi navigerer uden om junglen af kursusudbydere, og tager i stedet med den enkelte sælger ud til vedkommendes kunder i nogle dage for at observere, hvilke metoder og teknikker der bliver benyttet. På den måde er vi sikret, at den enkelte sælgers behov og konkrete udfordringer bliver belyst - og at der bliver reflekteret over den enkelte sælgers salg. Vores erfaring viser, at det skaber resultater med det samme, både på et personligt og forretningsmæssigt plan.

Hvordan gør vi? 

Ingen sælger er tabt bag en vogn. De grundlæggende greb, metoder og forståelsen for salg, er altid på plads - enten via mange års erfaring, branchekendskab eller uddannelse. Derfor er selve salgsteknikken faktisk det mindste af det, vi kommer til at gå i dybden med i vores sessioner. I stedet vil vi i sessionerne primært arbejde med personlig adfærd og sælgerens egen indstilling i selve salgssituationen - det være sig alt lige fra overbevisningen om, at ens kunde kun er modtagelig overfor et enkelt produkt eller et bestemt antal af dine services til den grundlæggende frygt for afslag, som vi alle kender til i større eller mindre grad. 

Indhold: én-til-én sparring (sessionernes længde aftales efter behov) - desuden forberedelse og opfølgning af Innovation Lab.