product

  • Signaturoplevelser - erhvervsturisme

Signaturoplevelser

Forfatter: 
jarle
Produkt kategori: 
Projekter
Autentisk branding og positionering

De forskellige egne i Frankrig tiltrækker bevidst turister og gæster, der ønsker vidt forskelige oplevelser. Der er kultur-turister i Paris, historie-elskere i Normandiet og vin-entusiaster fordelt på landområder med specifikke druer og madkulturer. En unik signatur gør oplevelsen interessant og let genkendelig.

Hvad gør jeres by eller region interessant, og hvordan kan I bruge en stærk signatur i tiltrækningen af flere og nye gæster?

Når signaturoplevelser er autentiske og originale kan de tilføre destinationer et ekstra lag i form af en tematisering og en baggrund for værdifulde fortællinger. Fortællinger der kan bruges af både virksomheder, offentlige og private til at formidle deres egen historie. De unikke signaturoplevelser giver desuden en konkurrencefordel da de er stedsbundne, svært kopierbare og let genkendelige.

Konkrete signaturer giver desuden et fast holdepunkt, da den røde tråd i oplevelserne bliver tydelig og signaturen danner et tiltrækkende og specialiseret billede af destination. Et billede der kan bruges i markedsføring udadtil og som forventningsafstemning mellem aktører i lokalområdet.

En signaturoplevelse giver jer:

  • En autentisk forbindelse til et iboende karakteristikum for destinationen med tydelige tråde tilbage i tiden.
  • En bred ramme, som eksisterende aktiviteter og aktører nemt kan se sig selv omfavnet af, samt et klart link til en nutidig dimension.
  • Et fundament til en fremadrettet og unik markedsposition, hvor gæsten, turisten eller den tilrejsende erhvervsturist kan bruge destinationens oplevelsessignatur som ”overskrift” på sit eget forehavende. 

 

At finde frem til hvad der gør oplevelsen unik kræver forankring i lokalområdet, indsigt i historie og nutid samt ønsker for fremtiden.

Innovation Lab kan bruges som sparringspartner, som en del af samarbejdet eller som facilitator. Alt afhængigt af hvor langt I er i processen.

Kontakt Innovation Lab for udvikling af jeres signaturoplevelser: jarle@ilab.dk

 

Bærende elementer i processen med signaturudvikling:

  • Netværksudvikling omkring signaturudviklingen
  • Inddragelse af interessenter, lokale stakeholders og tovholdere
  • Udvikling af signaturer i samspil med samarbejdspartnere
  • Udvikling af oplevelseskoncepter der understøtter signatur og eventuelt tema
  • Forankring af signatur

 

I samarbejde med Inspiring Denmark har vi udviklet signaturoplevelser for følgende destinationer:

Billund - Play
Kolding - Design
Lillebælt - Connections
Nyborg - Close
Odense - Great stories
Sønderborg - New Horizons
Svendborg - Adventure
Vejen - Recharge
Vejle - Beginnings