Product

  • Social Innovation og entrepreneurship

Social innovation

Forfatter: 
jarle
Category: 
Foredrag
Foredrag om Corporate Social Innovation

Hvordan skaber man en god forretning på ansvarlighed i forhold til miljø, mennesker og etik?

Ja, det ER muligt at kombinere sociale hensyn og et sundt forretningsgrundlag. Også i en privat virksomheds omsætningsfokus.

Foredraget vil belyse hvordan fokus på Corporate Social Responsibility (CSR) med fordel kan flyttes fra at være filantropi og virksomhedsoptimering til at være Corporate Social Innovation (CSI), hvor det sociale ansvar er selve forretningsgrundlaget og virksomhedernes USP.

Det er ikke uden grund at Stanfords Universitets ”d.school” er grobund for nogle af de største iværksætter-succeser med baggrund i skolens fag omkring social innovation og entrepreneurship. 

the business of business is business” var traditionelt set grundtanken for mange  virksomheder, men i dag er dette suppleret af eller i visse tilfælde afløst af et nyt tankesæt. 

 

Foredraget om Social Innovation og Social Entrepreneurship giver jer værktøjer og et mindset til at skabe øget omsætning og/eller nye forretningsområder. I vil få indblik i, hvordan et produkt eller service både kan skabe værdi for minoriteter og dårligt stillede lige såvel som økonomisk velstillede personer med et stadig stigende ønske om aflad.

Det handler om, hvordan virksomhederne tjener deres penge, og ikke hvordan de bruger deres overskud
Mads Øvlisen

Hvad er Social Innovation

I den moderne tidsalder er der sket et kulturelt værdiskift og fra et materielt til et immaterielt fokus. Nogle af de første til at beskrive dette skift var Pine og Gilmore, som i deres ”The Experience Economy” følger overgangen fra serviceøkonomi til oplevelsesøkonomi, hvor forbrugerne i udpræget grad køber værdier, oplevelser og minder. 

Hvorfor tænke i Social innovation

Når en virksomheds sociale værdi ikke længere udelukkende kan måles i penge, er et øget fokus på Social Innovation særdeles interessant.

At gøre socialt ansvarlige aktiviteter og innovationer til en del af virksomhedens kerneydelser som ved CSI, synes at være et oplagt næste skridt for de virksomheder, som mærker skiftet i samfundets værdier. Dermed kan de positionere sig i den nye økonomi.

Organisationer og Social Innovation

Otte gode grunde til at tænke i Social Innovation;

  • Et godt image 
  • Differentierede produkter og ydelser
  • PR, markedsføring og viral spredning
  • Forøget medarbejdertrivsel
  • En rød tråd i virksomheden og forbedret syn for retning
  • Opmærksomhed på en langsigtet strategi
  • Nye interessante samarbejdspartnere (og potentielle kunder) 
  • Forbedret indtjening (også på nye markeder)