Product

Strategiudvikling & Facilitering

Forfatter: 
martin
Category: 
Strategi
Strategi i den digitale tidsalder

Er jeres strategi relevant? Hvilke muligheder og udfordringer bringer teknologier, trends og digitaliseringen?

Airbnb er verdens største udbyder af overnatningsmuligheder - men ejer ikke ét eneste hotelværelse. UBER er verdens største udbyder af hyrevognskørsel - uden at eje én eneste taxa. Facebook er på vej til at blive verdens største medie-platform - uden at producere noget content. Den digitale tidsalder stiller nye krav til vores produkter, services, forretningsmodeller og organisationer. På ganske kort tid, er vores måde at udvikle- og implementere strategier på blevet udfordret. Tidshorisonten for strategisk planlægning er blevet drastisk forkortet og må konstant kunne skifte retning og justere i forhold til omverdenen.

Vi har i vores arbejde med kunder og besøg hos nogle af verdens mest innovative virksomheder, identificeret tre “relevans-kritererier” strategier:

Agilitet

evnen til at omstille produkter, services, forretningsmodeller, organisation og formål i real-tid

Åbenhed

evnen til at indgå partnerskaber og have kunderne integreret i værdiskabelsen

Skalerbarhed

evnen til at accelerere organisationen og forretningsmodellen når værdien er bevist

Kriterierne bruger vi til at kvalificere udvikling af strategier og beslutninger. Vi tager udgangspunkt i der hvor I er på vej hen, jeres interne kapabiliteter og en omfattende indsigt i udviklingen i teknologier, digitale trends og forbrugermønstre.

 

Agilitet: Evnen til at omstille produkter, services, forretningsmodeller, organisation og formål i real-tid

Relevans-check & kortlægning af strategiske muligheder

Relevans-checket kan tage form som et møde eller workshop og leveres som eksempelvis rapport eller executive summary:

  • Validering af strategien mod eksterne trends, teknologi og forretningsmodeller

  • Gap Analysis og kortlægning af muligheder og udfordringer

  • Kortlægning af strategiske fokusområder

Vi kan bidrage som facilitatorer, sparringspartnere og konceptudviklere i processen og sikrer resultaterne som eksempelvis: strategisk beslutningsgrundlag, koncept-katalog, forretningsmodel, organisations-design, prototype eller konkrete handlingsplaner

Den digitale tidsalder stiller nye krav til vores strategi, produkter, services, forretningsmodeller og organisationer. Den klassiske måde at udvikle- og implementere strategier på blevet udfordret - og tidshorisonten for strategisk planlægning er blevet drastisk forkortet, og vi må konstant kunne skifte retning og justere i forhold til omverdenen.

Vi erkender at jeres situation er unik - og at jeres proces for strategiudvikling og transformation ligeledes vil være unik. Derfor arbejder vi ud fra en række principper:

  • Samskabelse og co-creation

  • Connections: Vi henter inspiration på tværs af brancher og industrier

  • Udgangspunkt i problemet - frem for løsningen

  • Byg det tidligt - test det hurtigt

  • Vi er ikke eksperterne på jeres felt - det er I. Og er ingen af os, involverer vi vores internationale netværk af eksperter

  • Forretningsværdi frem for nyhedsværdi

  • Next Practice, frem for Best Practice

Åbenhed: Evnen til at indgå partnerskaber og have kunderne integreret i værdiskabelsen
Skalérbarhed: Evnen til at accelerere organisationen og forretningsmodellen når værdien er bevist

Den Digitale tidsalder har ført til en ny generation af innovationsformater og -værktøjer som kan supportere den strategiske dagsorden. Formaterne har til fælles, at de skaber konkrete resultater på kortest mulige tid - med færrest mulige ressourcer.

I det strategiske arbejde med forretningsudvikling, produkter, services m.m. kan det blive relevant at forsøge sig med nye fremgangsmåder. Innovation Lab har lang erfaring med udvikling- og praktisering af, forskellige formater og værktøjer i strategiprocessen, tilpasset specifikke behov.

strategi tools proces
Next-gen strategi-værktøjer